-4

Я певний час живу у Львові, і мене цікавило як утворилося слово бритванка. Знаю що воно повязане з присутністю ут польського коріння, і є діалектним. и може хтось поділитись ісотрією цього слова?

2
  • 1
    Було б непогано навести польське коріння чи вказати значення слова. Commented Mar 8, 2018 at 16:13
  • 2
    І виправити одруки.
    – Yola
    Commented Mar 8, 2018 at 17:36

1 Answer 1

5

«Бритванка» – це деко, лист, листик, посудина виготовлена зі скляного чи керамічного листа із загнутими краями та невисоким бортиком, для смаження та випікання їжі; форма для випікання хліба в печі.

enter image description here

Вочевидь, це слово запозичене з польської, від brytfanna [brɨtˈfãnːa], значення те саме. Польске ж brytfanna, в свою чергу, теж є запозиченням з якогось німецького діалекту, в сучасній стандартній німецькій йому відповідають breit («широкий») + Pfanne («сковорода»), англійським етимологічним відповідником було б «broad pan».

Я написав «вочевидь», оскільки українська й польська одночасно не мають контакту з таким діалектом німецької, звідки це слово потрапило до польської.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.