3

В усній мові людина частіше вживає словосполучення "летюча миша", на мою думку, лише науковець (біолог) скаже "кажан". Чи можемо вживати два варіанти, як рівні один одному?

1 Answer 1

2

Заглянувши на сайти Вікіпедія та СУМ можемо побачити визначення лише одного слова "Кажан"

Нічний ссавець із широкими крилами, утвореними перетинками між довгими пальцями ніг.

Проте у СУМ на слово "Миша" є словосполучення "летюча миша" :

Летюча миша: а) те саме, що кажан. Чому так добре почувають себе в повітрі сліпі летючі миші? Виявилось, мають власні ультразвукові «локатори» (Знання та праця, 3, 1966, 6); * У порівняннях. Монашки чорною зграєю вкрили подвір'я, мов летючі миші, обліпили ганочок (Іван Микитенко, II, 1957, 270);

б) переносний гасовий ліхтар. В корівнику було напівтемно. Ліхтар «летюча миша» висів на стовпі посеред приміщення і тихо погойдувався (Григорій Тютюнник, Вир, 1964, 110).

Отже, слово кажан не завжди можемо замінити на словосполучення летюча миша. В наукових працях краще використовувати слово кажан, у художній літературі також частіше зустрічається саме кажан, а ось у розмові можна послуговуватися, в принципі, і другим варіантом, хоча, звісно, в українській не заохочується зловживання дієприкметниками.

1
  • 1
    СУМ ненадїьне јерело, основна причина: совʼєтизацїя. Для порівняння — жоден слоўник (окрім Кримського (1924–33)): Ізӱмоў (1930), Вирган (1959), Нікоўськиь (1927), Грінченко (1909) — не вклӱчає слова „летӱча миша“. Також українська не дуже схвалӱє [зло]вживу дїєприкметникіў. Mar 8, 2018 at 15:08

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.