6

Є безліч дрібниць, що кріпляться до скла або іншої гладкої поверхні за допомогою силіконового кружечка, який називають присоскою. Словник А.Кримського надає такий переклад:

Присо́ска
1) присмо́ктування, присиса́ння; оконч. присмокта́ння, присса́ння;

Але це все назви процесу, а не предмета.
Варіант "присосок" перекладається як ботанічний і зоологічний термін — ссальце, присисальце, що несе в собі значення "ссати" — смоктати, що також недоречне навіть за умови певної метафоричності.

Чи є в українській мові усталена назва такого кріплення?

2 Answers 2

2

Очевидно, що при тут є приростом, тому рішив оглянути спочатку соска — отримав від словника Штепи липка, отже матимемо прилипка.

0

Згідно до Вікіпедії варіант "присосок" може вживатися як і для того, щоб позначити пристрій, так і для позначення органу. Саме тому такий варіант можна вживати для перекладу даного слова.

1
  • 1
    тоді чому запозичене з російської присосок? Відповідник російського сосать - ссати або смоктати. Є українське питомі слова для позначення в зоології органу присисання комах, наведені у запитанні, May 12, 2018 at 7:38

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.