2

З наголосом в словах За́мок і Замо́к все зрозуміло ще зі школи, а ось Лі́карський чи Ліка́рський не зовсім. Як правильно?

1 Answer 1

5

Я тривалий час вважала, що немає значення як саме поставити наголос в слові Лікарський, а виявилось не правильно. Різний наголос і відповідно різне значення слів.

Лі́карський - халат, обхід, таємниця, дільниця, рецепт, клятва.

Ліка́рський - рослини, трави, препарати, ягоди.

Зокрема на сайті "Як ми говоримо" дають наступне пояснення:

Прикметник лі́карський означає «належний лікареві» (лі́карський халат) або «такий, що стосується діяльності лікаря» (лі́карський огляд); «Хора лежала непритомна, і здавалося, що не чула лі́карської гадки» (І. Франко). Прикметник лікува́льний указує на оздоровчі, збудливі, тамівні властивості, цебто має зв’язок із поняттями ліки, лікувати: «Виноград має і лікува́льні властивості» («Колгоспна виробнича енциклопедія»).

У СУМ можемо побачити приклади використання цих слів:

Хо слухає, як молодий лікар розгортає плани своєї лі́карської та просвітньої діяльності на селі (Михайло Коцюбинський, I, 1955, 172)

Лубенщина — один з найважливіших центрів культури і збору ліка́рських рослин на Україні (Труди ботанічного саду АН УРСР, 1, 1949, 50).

Не припускайтеся моїх помилок. Говоріть правильно!

1
  • 2
    Лі́карський – який стосується лікаря, належить лікареві, пов'язаний з лікуванням: лі́карська порада, лі́карський халат, лі́карська дільниця. Ліка́рський – який має лікувальні властивості: ліка́рські рослини. (Словник труднощів української мови: Біля 15 000 слів/ За ред.С.Я.Єрмоленко, К.:Радянська школа, 1989)
    – Yellow Sky
    Commented Mar 8, 2018 at 9:21

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.