7

Правопис української мови правильною формою подає лише варіант Олегу. Сайт slovnyk.ua, який містить дані із СУМу, уже пропонує вживати обидві форми. Що ж використовувати насправді?

5

Важливо: у правописі відбулись зміни, а онлайн-словники ще не оновлені, дивіться відповідь пана stegetsj нижче.

У таких випадках я довіряю онлайн-словнику Українського мовно-інформаційного фонду НАН України, бачимо з цього ресурсу таку картину:

enter image description here

У "Як ми говоримо" пише:

Стосовно вашого імені, пане Петрук, можна сказати таке: форма Олеже (як і княже) – архаїчна і доречна в творах із життя минулих епох. У сучасному мовленні нормативні форми такі: Олегу, князю. Називний відмінок іменника, тобто Олег, неприйнятний в українському звертанні.

Тобто, у ситуаціях, де доречні архаїзми, можете вживати "Олеже", а в решті ситуацій послуговуйтесь звичною формою "Олегу".

| improve this answer | |
5

За правописом 2019 встановлена форма Олеже, але Олегу як неосновне.

§ 87. Кличний відмінок

Іменники другої відміни в кличному відмінку закінчуються на (), .

 1. Закінчення мають іменники твердої групи (зокрема із суфіксами -ик, -ок, -к(о)), іншомовні імена з основою на г, к, х і деякі іменники мішаної групи з основою на шиплячий приголосний (крім ж): Пе́трику, Іва́нку, Оле́жеОле́гу), ба́тьку, си́нку, пого́ничу, слуха́чу, това́ришу, робітнику́робітни́че), Дже́ку, Жа́ку, Лю́двігу, Фрі́дріху; а також іменники ді́ду, си́ну, та́ту.
Однина, тверда група
Н. Олéг
Р. Олéг-а
Д. Олéг-ові (-у)
Зн. Олéг-а
Ор. Олéг-ом
М. Олéг-ові (-у)
Кл. Олéж-е (Олег-у)
| improve this answer | |
 • 3
  Мені також дивно бачити форму кличного відмінку «Олегу». Є щонайменше два подібні іменники, що закінчуються на , і кличний відмінок яких не викликає неоднозначностей: бог і друг. – bytebuster Jun 30 '19 at 19:00
 • 1
  @bytebuster просто навів чинного правопису. Очевидно, же за традициӧю мусе бути лише же — особисто легко згадаю ворог > вороже. – stegetsj Jun 30 '19 at 20:05
0

На ресурсі СловникUA вказана форма Олегу.

Шановний Олегу!
Доброго дня, Олегу!

| improve this answer | |
 • Схоже, що вони не встигають за новим правописом. – Yola Apr 30 at 14:36

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.