8

Правопис української мови правильною формою подає лише варіант Олегу. Сайт slovnyk.ua, який містить дані із СУМу, уже пропонує вживати обидві форми. Що ж використовувати насправді?

3 Answers 3

5

Важливо: у правописі відбулись зміни, а онлайн-словники ще не оновлені, дивіться відповідь пана stegetsj нижче.

У таких випадках я довіряю онлайн-словнику Українського мовно-інформаційного фонду НАН України, бачимо з цього ресурсу таку картину:

enter image description here

У "Як ми говоримо" пише:

Стосовно вашого імені, пане Петрук, можна сказати таке: форма Олеже (як і княже) – архаїчна і доречна в творах із життя минулих епох. У сучасному мовленні нормативні форми такі: Олегу, князю. Називний відмінок іменника, тобто Олег, неприйнятний в українському звертанні.

Тобто, у ситуаціях, де доречні архаїзми, можете вживати "Олеже", а в решті ситуацій послуговуйтесь звичною формою "Олегу".

2
 • послуговуйтесь звичною формою "Олегу" -- у моєму розумінні, наприклад, звичною є саме форма "Олеже"
  – xpoback
  Commented Jan 25, 2022 at 21:27
 • @xpoback тому відповідь відредагована й на початку стоїть посипання на іншу відповідь
  – P. Vowk
  Commented Jan 26, 2022 at 12:09
7

За правописом 2019 встановлена форма Олеже, але Олегу як неосновне.

§ 87. Кличний відмінок

Іменники другої відміни в кличному відмінку закінчуються на (), .

 1. Закінчення мають іменники твердої групи (зокрема із суфіксами -ик, -ок, -к(о)), іншомовні імена з основою на г, к, х і деякі іменники мішаної групи з основою на шиплячий приголосний (крім ж): Пе́трику, Іва́нку, Оле́жеОле́гу), ба́тьку, си́нку, пого́ничу, слуха́чу, това́ришу, робітнику́робітни́че), Дже́ку, Жа́ку, Лю́двігу, Фрі́дріху; а також іменники ді́ду, си́ну, та́ту.

Однина, тверда група

Відмінок Відміна
Називний Олéг
Родовий Олéг-а
Давальний Олéг-ові (-у)
Знахідний Олéг-а
Орудний Олéг-ом
Місцевий Олéг-ові (-у)
Кличний Олéж-е (Олег-у)
1
 • 4
  Мені також дивно бачити форму кличного відмінку «Олегу». Є щонайменше два подібні іменники, що закінчуються на , і кличний відмінок яких не викликає неоднозначностей: бог і друг. Commented Jun 30, 2019 at 19:00
0

На ресурсі СловникUA вказана форма Олегу.

Шановний Олегу!
Доброго дня, Олегу!

1
 • Схоже, що вони не встигають за новим правописом.
  – Yola
  Commented Apr 30, 2020 at 14:36

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.