3

В деяких джерелах слово "благополуччя" вважається калькою з російської, проте дане слово присутнє в СУМ. "Добробут" також є в словнику. Яке з слів доречніше використовувати, коли говоримо про забезпечене життя сім'ї?

0

1 Answer 1

3

Подивимось у дорадянські словники, пошукаємо там слово благополуччя:

  1. У словнику Грінченка такого слова немає.
  2. У словнику Кримського, Єфремова та ін. такого слова немає.

В етимолоґічному словнику радянської доби також не бачимо цього слова.

Тому, хоч це слово і є у СУМі, не варто зловживати ним у мовленні, як вам і кажуть у "деяких джерелах", хоча вживати його, звісно, можна, бо воно вже прижилось у літературній мові, трапляється у романах як Загребельного, так і Дереша, у чому я пересвідчився на цьому сайті: корпус української мови.

Конкретно у цих романах: "Намір." Любка Дереша і "РІК 1014 ОСІНЬ. КОНСТАНТИНОПОЛЬ. ДИВО." Загребельного.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.