3

В школі на уроках біології нас вчили, що правильно і "сонечко", і "божа корівка".

"Божа корівка" схоже на кальку з російської назви.
Зараз знайшла інформацію (Вікіпедія), що правильно комаху називати лише "Сонечка". Разом з тим чула назву комахи Бедрик, Зозулька, Петрик. Чи можна називати комаху цими словами чи правильно лише Сонечко?

0

2 Answers 2

6

По-перше, не всі слова, які ви використовуєте в усному мовленні, мають бути словниковими. Діалектизми цілком прийнятні у розмові й у приватних дописах будь-де. Так само вони прийнятні у публікаціях, якщо мова йде про якусь конкретну місцевість чи від мешканця такої місцевості.

По-друге:

 1. І "Словарь української мови: в 4-х тт. / За ред. Б. Грінченка.", і "Жайворонок В. В. Знаки української етнокультури: Словник-довідник." знають слово "бедрик". Користуйтеся цим словом без вагань.

 2. Російсько-український словник сталих виразів 1959р. (І. О. Вирган, М. М. Пилинська) і Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) знають слово "зозулька" у значенні "сонечко", користуйтеся ним без вагань.

 3. Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов) знає слово "петрик" у значенні "сонечко", користуйтеся ним без вагань.

 4. Жайворонок В. В. Знаки української етнокультури: Словник-довідник. — К.: Довіра, 2006. — С. 46. знає словосполучення "божа корівка" у потрібному значенні, але старіших джерел знайти не можу, тож користуйтеся цим словосполученням з пересторогою.

Задля уникнення непорозумінь можете просто у дужках біля всіх цих розмовних слів писати щось на кшталт: (сонечко) або (/посилання на словник/).

7

Як називають цю комаху в Україні

Умовно-найвідоміші назви (комбінація даних на основі словників на R2U і Facebook-сторінки «Чиста мова»):

 • со́нечко;
 • серде́нько;
 • зозу́лька (зазуля);
 • бе́дрик, бе́здрик, пе́трик;
 • боже телятко — зокрема в «Російсько-українському словнику сталих виразів» І. О. Виргана і М. М. Пилинської (1959);
 • бабару́на, бабри́ська (бобруна, брушка) — галицьке;
 • па́ворожка.

Ще варіанти, знайдені власноруч:

 • катеринка
  Світлана Китова, «Полотняний літопис України: семантика орнаменту українського рушника», Черкаси, «Брама», 2003, 224 с. — сторінка 135: «Божа корівка (бедрик, сонечко, катеринка)»;

 • оленка
  Іван Губка, «Дорогою боротьби (переможні бої УПА)», Львів, ВФ «Афіша», 2005, 632 с. — перша виноска на сторінці 51: «Зазуля (божа корівка, сонечко, бедрик, оленка) — за повір'ями, райська комаха, яка літає до неба і передає Богові від людей прохання і приносить відповідь»;

 • че́чір
  «Етимологічний словник української мови: в 7 томах», том 6, ст. 315: «[че́чір] (ент.) „сонечко, Coccinella L.“ Нед»;

 • щедрик, коханнячко, рябушок, рябушка, коровиця
  «Українська діалектна морфологія», Київ, «Наукова думка», 1969, 198 с. — 3-я виноска на сторінці 54: «Бе́дрик — поширена в західнополіських говорах назва комахи Coccinella, що відома також тут як бездрик, петрик, щедрик, сонечко, коханнячко, зозулька, рябушок, рябушка, коровиця, божа корівка і т. д.».

І до речі, божа корівка теж згадується:

 • У трьох попередніх джерелах.
 • «Дохристиянські вірування українського народу: історично-релігійна монографія», Вінніпег, накладом видавничої комісії при товаристві «Волинь», «Товариство Волинь», 1965, 424 с. — сторінка 74: «Сонечко чи Божа корівка, коли посадити на руку, злітає в тому напрямі, куди дівчина заміж піде».
 • Георгій Булашев, «Український народ у своїх легендах, релігійних поглядах та віруваннях: космогонічні українські народні погляди та вірування», Київ, «Довіра», 1992, 414 с. — сторінка 397: «З усіх інших комах на Україні ставляться з повагою ще до сонечка (бедрика, божої корівки) (Coccinella)». Ця книга також наводить легенду, можливу, пов'язану з походженням назви божа корівка (її легко знайти в інтернеті за словами «й почав орати чотирма парами волів», зокрема тут):

  Тоді Господь створив невелику людину, звичайну, таку, як ми. Виїхав цей невеличкий чоловік з погоничами у поле й почав орати чотирма парами волів. Прийшов великий чоловік, «король», забрав людей і волів у кишеню, пішов до Бога й питає: «Що це, Господи, за корівки такі?» — «Не займай їх, — рече Господь, — це люди такі будуть, а вам зараз смерть настане».

Іще Іван Верхратский у книзі «Нові знадоби номенклятури і термінольогії природописної, народної, збирані між людом» (Львів, 1908, 84 с.) на сторінці 29 наводить такий перелік:

Ще фейсбук-сторінка «Чародім» наводить (здається, без джерел) такі діалектні назви: сонічко, сонийко, бездрик, ведрик, сьвята коровка, божа мати, вербочка, катеринка, петрик, зозулька, рябенький веприк, бобруна, борушок, брушка, золота козулька, ковалик, бабочка, жучик (узагальнено для всіх жуків); відьмочка, ворожка, доля (у закличках-ворожіннях); чижик, сведрик-бедрик, чинчик-петрик, петрик-братик, сонечко-ронечко, дощ-погода.

Статус різних назв

Нормативні:

Оцю назву словники містять, але відносять до іншої комахи:

Інших назв сучасні тлумачні словники навіть не знають, тож найімовірніше всі вони діалектичні (різного рівня поширення) або застарілі — що однак не є перепоною для використання їх у тому оточенні, яке Вас зрозуміє.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.