0

На сайті "Онлайнкоректор": Не зловживайте запозиченою лексикою, замініть іменник фактор на власне український: чинник.

Форум "Словник.нет": Фактор не русизм, а латинізм. Збігається з чинником у першому значенні. Власне, саме в цьому значенні варто надавати перевагу питомому слову. Хоч це не значить, що іншомовного синоніма треба уникати завжди. Для врізноманітнення мовлення деколи можна використати й латинізм. Інша річ, коли вживають тільки фактор, зовсім забуваючи чинника.

То яке з цих слів варто використовувати?

1
 • 1
  будь ласка, додавайте гіперпосилання. ви знаєте, як це робити?
  – P. Vowk
  Mar 6 '18 at 21:12
3

У Словнику української мови в 11 томах зазначено:

ФАКТОР 1. Умова, рушійна сила будь-якого процесу, явища; чинник. 2. У дореволюційній Росії — керівник технічної частини друкарні, що здійснював безпосередній зв'язок між друкарнею та замовником.3. Посередник, дрібний комісіонер, маклер. 4. мат. Кожне з перемножуваних чисел; співмножник.

ЧИННИК Умова, рушійна сила, причина будь-якого процесу, що визначає його характер або одну з основних рис; фактор.

Словник синонімів

ЧИ́ННИК (умова, рушійна сила, причина якогось процесу, що визначає його характер), ФА́КТОР, АГЕ́НТ. - На літературу звертаю лиш остільки увагу, оскільки вона мала вплив на політику, виступала як свідомий чинник громадського життя (І. Франко); Добрива є одним з вирішальних факторів боротьби за врожай (з журналу).

Краще вживати слово "чинник" в значені умова, причин процесу, слово "фактор" має більш широке значення, тому його краще використовувати в 2,3,4 варіантах (наведених вище в визначенні даного слова).

Зокремо в Російсько-українських словниках наведено багато прикладів використання слова "фактор".

4
 • Може якраз і варто обмежувати? Перше значення залишити для чинник, а фактор вживати лише в 2, 3, 4? Це лише моя особиста думка, я не претендую на якусь об'єктивність.
  – Yola
  Mar 21 '18 at 7:14
 • @Yola мені краще відредаґувати відповідь? А саме: "Краще вживати слово "чинник" в значені умова, причин процесу, слово "фактор" має більш широке значення, тому його краще використовувати в 2,3,4 варіантах. " Mar 21 '18 at 7:21
 • Я б відредагував, але це залежить від вашої особистої думки. Якщо таким чином розділяти значення між словами, то легше стає розуміти мову. Я цей підхід вперше зустрів у Антоненко-Давидовича і він мені дуже подобається.
  – Yola
  Mar 21 '18 at 7:32
 • @Yola дякую за пораду. Саме так і відредаґую відповідь. Mar 21 '18 at 7:34

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.