9

На сайті "Как правильно?" є суперечливе пояснення правильного написання імені Ігоря (-а):

Правильно

Ігоря — згідно з правилами сучасної української мови ім’я “Ігор” у родовому відмінку говориться і пишеться з буквою “я” в кінці слова — “Ігоря”. Написання цього імені являється виключенням з правил відмінювання імен, що закінчуються в називному відмінку на -р (Ігор — Ігоря, Лазар — Лазаря).
Ми запросили Ігоря на зустріч
Ігоря покликали додому
Нікому немає діла до Ігоря
Запрошення для Ігоря Івановича

Неправильно

Ігора — на даний момент такий варіант написання імені являється неправильним, але з приводу цього серед мовознавців ведеться багато спорів. Багато хто вважає, що форма “Ігоря” НЕ ВІДПОВІДАЄ сучасній українській мові і являється офіційно закріпленим русизмом.

(Виділення великими літерами моє.)

2
 • Коли розглядається лише одне джерело, завжди варто враховувати ймовірність банального одруку чи авторської помилки. Саме тому у нас прийнято перед тим, як ставити запитання, намагатися зʼясувати проблему самостійно. Commented Mar 6, 2018 at 16:46
 • @bytebuster, там немає одруку чи авторської помилки. Там просто автор у кінці стверджує, що частина людей (мовознавців) не згодна із переважною більшістю (офіційною позицією). Таке собі «хоча дехто вважає, що треба навпаки» в самому кінці.
  – Sasha
  Commented Mar 6, 2018 at 19:37

3 Answers 3

8

Загальна українська — І́горя

Нормативно: І́горя.

Про це кажуть зокрема:

Тобто зміст зацитованої статті загалом є правильним (незважаючи на дуже дивну мову, що використовується там — зокрема вжиток слова являтися у значенні «бути», більш притаманний російській мові, аніж українській). А щодо того, що хтось із мовознавців вважає, що «форма Ігоря не відповідає сучасній українській мові» і є «офіційно закріпленим русизмом» — так між мовознавцями завжди тривають суперечки з різних приводів. Але офіційна норма (а також переважна більшість мовознавців і всі академічні джерела) поки що за Ігоря.

Тому що в загальній українській Ігор відмінюється здебільшого як іменник м'якої групи:

відмінок  однина            множина
називний  І́гор             І́горі
родовий   І́горя             І́горів
давальний  І́гореві, І́горю        І́горям
знахідний  І́горя             І́горів
орудний   І́горем            І́горями
місцевий  на/в І́гореві, І́горю¹, І́горі¹ на/в І́горях
кличний   ???²             І́горі
¹ — такі форми наводять «Словники України on-line» від УМІФ, але не § 103.2 «Правопису».
² — див. кінець відповіді.

Діалекти — І́гора

Але в деяких діалектах ім'я Ігор традиційно відмінюють як іменник твердої групи (аналогічно до Віктор, Єгор, Назар, Макар, Світозар):

відмінок  однина        множина
називний  І́гор         І́гори
родовий   І́гора         І́горів
давальний  І́горові, І́гору    І́горам
знахідний  І́гора         І́горів
орудний   І́гором        І́горами
місцевий  на/в І́горові, І́горі  на/в І́горах
кличний   І́горе         І́гори

Тобто закінчення в родовому/знахідному, закінчення -ом в орудному і чітке закінчення у кличному. Це не можна назвати «зовсім неправильним», це (за висловом Anatoli Zhylavy, коментар якого наштовхнув мене на цю частину відповіді) радше «правильне в межах діалекту». Або ще можна сприймати як локальний варіант імені, що відмінюється по-своєму. Однак цей варіант не вважається нормативним.

Про кличний відмінок

Джерела подають різну інформацію щодо закінчення кличного відмінку імені Ігор:

 • Якщо вважати Ігор іменником м'якої групи (а саме так він нормативно відмінюється у всіх інших відмінках), то згідно з § 53.2 «Правопису» 2015 він мав би мати закінчення . Такої самої думки дотримуються «Словники України on-line» від УМІФ (див. посилання вище: подають саме І́горю), Олесандр Пономарів (у блозі: «кличний відмінок — Ігорю») і Олександр Авраменко (у відео: «у звертаннях використовуйте форму І́горю, саме вона відповідає нормам української мови: Сергі́ю, Андрі́ю, І́горю»).

 • Чинний «Правопис» від 2015 року в таблиці § 103.2 (див. посилання вище) конкретно для слова Ігор подає закінчення . Саме це закінчення переважає в корпусах: Grac (386 проти 331, причому останні впереміж із давальним відмінком), Grac v.3 (397 проти 377, причому останні впереміж із давальним відмінком), MOVA.info (115 проти 19), Google Книги. Цій формі надають перевагу і більшість респондентів опитування, проведеного Інною Бойко в межах її дисертації (с. 259, діаграма В.5, див. посилання нижче).

 • «Орфоепічний словник» Миколи Погрібного (Київ, «Радянська школа», 1983, 629 с.) на с. 247 подає обидва варіанти.

Я не можу зробити висновок щодо кличного відмінка. (1) Можливо, сприйняття Ігор як іменника не м'якої (а твердої чи мішаної) групи настільки поширилося, що вже впливає на форму кличного відмінка навіть у тих діалектах, де в інших відмінках все-таки вживаються закінчення м'якої групи. (2) Можливо, форма І́горе в «Правописі» — помилка; так стверджує зокрема Олександр Авраменко (у вищезгаданому відео); але ця «помилка» присутня в усіх версіях «Правопису» з 1993 по 2015 рік (окрім відхиленого проекту 1999 року) — невже таке можливо? (3) Можливо, праві й ті (незгодні із більшістю) мовознавці, що стверджують, що Ігор узагалі не мав би бути іменником м'якої групи, а віднесення його туди є наслідком росіянізації.

Тему кличного відмінка зокрема для імені Ігор докладно розглядяє Інна Бойко в її дисертації «Функціональна сфера апелятивності у сучасному українському розмовному дискурсі» (Київ, 2017, УДК 811.161.2'366.542-116.3(043.5)).

7

В правописі дійсно помилка. У § 103.2 слово Ігор справді подано у парадигмі відмінювання м'якої групи, і кличний відмінок мав би мати закінчення -ю, а не -е. Але § 45 цього ж правопису визначає всі критерії м'якої групи:

 1. М’яка група

Чоловічий рід

До м’якої групи належать іменники чол. роду з кінцевим м’яким приголосним основи: боєць, велетень, звичай, край, учитель, Бенедьо; сюди належить частина іменників із суфіксами -ар, -ир, які в однині мають наголос на корені: бондар — бондаря, козир — козиря, лікар — лікаря, писар — писаря, а також іменники, у яких при відмінюванні наголос переходить із суфікса на закінчення: буквар — букваря, вівчар — вівчаря, друкар — друкаря, інвентар — інвентарю, календар — календаря, кобзар — кобзаря, пролетар — пролетаря, секретар — секретаря, шахтар — шахтаря; гузир — гузиря, проводир — проводиря, пухир — пухиря та ін.

Як бачимо, немає жодних підстав зараховувати іменник Ігор до м'якої групи: закінчується на твердий приголосний основи, не має суфіксів -ар, -ир, і при відмінюванні наголос не переходить на закінчення.

Тому цей випадок потрібно:

 • або вважати винятком (§ 103.2 Примітка 2) і запам'ятати,
 • або нарешті визнати його належність до твердої групи і застосовувати відповідні правила відмінювання.
0
3

Правопис 2019 підтримує і наводе Ігоря. До того ж має деякі уточнини.

відмінок однина множина
називний І́гор І́гор-і
родовий І́гор-я І́гор-ів
давальний І́гор-еві, (-ю) І́гор-ям
знахідний І́гор-я І́гор-ів
орудний І́гор-ем І́гор-ями
місцевий І́гор-еві (-ю, -і) І́гор-ях
кличний І́гор-ю І́гор-і

-ОВИЧ (-ЬОВИЧ), -ІВН-(А) (-ЇВН-(А)

 1. Суфікс -ович (-ьович) уживаємо тільки для утворення чоловічих імен по батькові: Ві́кторович, Васи́льович, Іва́нович, І́горьович, Мики́тович, Олексій́ович, Ю́рійович.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.