5

На сайті "Онлайнкоректор":

Вживання дієприкметників активного стану з -уч-, -юч- не рекомендовано нормами сучасної української мови.

Замініть завідуючий (чим) на варіант: завідувач (чого), або перебудуйте речення, використавши дієслово завідувати.

Але у посібниках Євгенії Чак, зокрема «Чи правильно ми говоримо?» і «Складні випадки українського слововживання»:

Завiдувач, завiдуючий (завiдувачка, завiдуюча). Обидва слова, звичайно, не відрізняються один від одного змiстом; обидвi форми поширенi в сучаснiй мовi, але не тотожнi вони своïми синтаксичними зв'язками в реченнi…

(Виділення напівжирним моє.)

1 Answer 1

3

Все просто: «не рекомендовано» — це не те саме, що «заборонено» чи «слова немає». Слово може існувати, але вважатися не найкращим за стилістикою, застарілим абощо.

Згідно з сучасним «Словником української мови» в 20 томах:

ЗАВІ́ДУВАЧ, а, ч[оловічий рід], чого. Той, хто завідує, керує яким-небудь виробництвом, науковим підрозділом, кабінетом і т. ін. <…>


ЗАВІ́ДУВАЧКА, а, ж[іночий рід], чого. Жін. до заві́дувач. <…>
ЗАВІ́ДУЮЧИЙ, чого, ч[оловічий рід], чим, рідко. Те саме, що заві́дувач. <…>

Зверніть увагу на примітку «рідко».

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.