0

"Як рак на горі свисне" - означає ніколи.
Чи існують ще якісь фразеологізми для слова "ніколи"?

 • 1
  Ви google'ити пробували? – Sasha Mar 6 '18 at 13:12
 • 2
  @Sasha так, я знову припустилася помилки при оформлені питання. Я знайшла: "як виросте гарбуз на вербі" та "як виросте трава на помості" – Mariia Matskevych Mar 7 '18 at 8:21
 • «„Як виросте гарбуз на вербі“ та „як виросте трава на помості“» — це дуже добре. Якщо Ви пам'ятаєте, де Ви їх бачили (адреси сайтів або авторів/назви/видавництва книжок), то Ви можете оформити це як відповідь, ввівши відповідну інформацію у полі «Your Answer» — це дуже заохочується. (Але якщо не пам'ятаєте джерела, то тоді оформлювати як відповідь не варто, бо тут доволі агресивно ставляться до відповідей без джерел.) – Sasha Mar 7 '18 at 21:44
3

Варіанти:

 • ніколи в світі¹
 • доки/коли/поки/як рак свисне (на горі / на оборі)¹
 • коли/швидше/як на долоні волосся виросте¹
 • (не) бачити <чогось> мов/наче/немов/неначе/як власного/свого носа / власних/своїх вух¹

Джерела:

 1. «Ніколи» // «Словник фразеологічних синонімів» на rozum.org.ua.
|improve this answer|||||
3

Знайшла ще два варіанти фразеологізмів зі значенням "ніколи" на сайті Мова - ДНК нації enter image description here

|improve this answer|||||

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.