5

Як правильно написати "всесвітньовідомий" або "всесвітньо відомий"?

В. С. Ковтюх в навчальному посібнику "Репетитор (як навчитися правильно писати)" зазначає, що дане слово є винятком й пишеться окремо:

Складні прикметники, утворені з двох чи більше прикметни­кових основ, якщо названі цими основами поняття не підпо­рядковані одне одному, пишуться через дефіс (між ними можна поставити сполуч­ник і): складально-клепальний, шахово-шашковий, <…>, виставково-демонстраційний, бюджетно-фінансовий (але: хитромудрий, зловорожий), а також узвичаєні: літературно-художній, народно-визвольний, підзолисто-болотний, всесвітньо-історичний (але: всесвітньо відомий).

Але в орфографічному словнику (наприклад, «Словниках України on-line» УМІФ НАНУ) це слово пишеться разом.

То як все ж таки правильно?

2

Ліпше "всесвітньовідомий" не писати геть, ні разом, ні окремо. Це типова гончарівська калька з російської.

Словник Єфремова-Кримського подає такий переклад:

Всемирноизве́стный – на ввесь світ сла́вний, все́світньо-сла́вний, всесві́тньої сла́ви.

Джерело: Російсько-український академічний словник 1924–33рр. (А. Кримський, С. Єфремов)

Може звучати трохи архаїчно й пишно. Так, словник давній. По-сучасному я б сказав "відомий на весь світ", "знаменитий на весь світ", але ж не цей монструозний російський канцеляризм, котрий духом своїм противний природі нашої мови.

1

(Хм, чим більше дивлюся, тим більше невдоволений цією відповіддю — спробую пізніше переписати, більш спираючись на правопис.)

Моя думка: можливі обидва варіанти.

Чому я припускаю, що можна писати окремо

Оскільки слово «відомий» за своєю природою може приймати під своє керування інші слова («відомий у дворі», «відомий на все місто» тощо), то варіант «окремо» в принципі не може бути забороненим. Адже якщо ми можемо сказати «відомий на увесь світ», то ми можемо сказати «відомий всесвітньо», а отже і «всесвітньо відомий». У випадку окремого написання це не складний прикметник, а простий прикметник «відомий» (з підлеглим словом «(як?) всесвітньо»).

У «Правописі», здається, немає правила, яке б вимагало «склеювати» прислівник з прикметником, принаймні у випадках, коли це справжній прислівник, що легко можна переставити в інше місце.

Чому я припускаю, що можна писати разом

У попередньому пункті ми розглядали можливість існування двох окремих слів (прислівника «всесвітньо» і прикметника «відомий»). Але чи означає це неможливість існування складного прикметника на основі тих же лексем? Здається, ні.

Хоча у примітці 1 у § 29.1 «Правопису» постулюється тенденція до незлиття прислівника, утвореного від відносного прикметника (а саме таким є прислівник «всесвітньо»), з наступним прикметником:

Прислівники, утворені від більшості відносних прикметників, як правило, зберігають на собі логічний наголос і не зливаються в одне слово з наступним прикметником або дієприкметником: абсолютно сухий, діаметрально протилежний, послідовно миролюбний, різко окреслений, суспільно корисний, суспільно необхідний, хімічно зв’язаний.

— але це лише тенденція, оскільки вжито «як правило».

Якби складний прикметний «всесвітньо(-)відомий» існував, як би його мали писати: разом чи через дефіс? Очевидно, що разом.

Найімовірніше, за § 29.1.г «складні прикметники, в яких першим компонентом виступає прислівник» (хоча можна спробувати також підігнати й під § 29.1.б «складні прикметники, утворені від сполучення іменника та узгоджуваного з ним прикметника» — «всесвітня відо́мість»). У будь-якому разі, із § 29.2 «через дефіс пишуться» не підходить жоден з підпунктів.

Окрім зазначенного в тексті питання орфографічного словника, слово «всесвітньовідомий» є також у таких словниках:

  • «Англійсько-українсько-англійський словник наукової мови (фізика та споріднені науки)» О. Кочерги і Є. Мейнаровича (2010):

    world-famous всесвітньовідо́мий
    world-renowned всесвітньовідо́мий

    всесвітньовідо́мий 1. world-renowned 2. (уславлений) world-famous

  • «The Ukrainian-Russian Dictionary» в ABBYY Lingvo Live:

    всесвітньовідо́мий изве́стный всему́ ми́ру; всемирноизве́стный

Висновок

Отже ніщо не перешкоджає ані існуванню словосполучення з прикметника й прислівника «всесвітньо відомий» / «відомий всесвітньо», ані існуванню складного прикметника «всесвітньовідомий».

Оскільки окремі прислівник і прикметник — це первісний стан (поява у мові прикметника «відомий» і прислівника «всесвітньо» передувала появі складеного прислівника), то, мабуть, деякі лінгвісти намагаються перешкоджати появі складеного прикметника (що ми бачимо у Ковтюха), щоби запобігти множенню сутностей (раз уже можна писати якось, то, мовляв, хай воно вже пишеться лише так). Але врешті-решт здоровий глузд (немає сенсу забороняти те, що не є нелогічним) і фактичний узус кажуть, що існують обидва варіанти.

До речі в цитатах «Словника української мови» в 20 томах (а також старого в 11 томах) зустрічаються обидва варіанти: «всесвітньо відомий» — 4 трапляння (4 у старому), «всесвітньовідомий» — 2 трапляння (2 у старому).

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.