3

Я перечитую велику кількість газетних матеріалів. Писала опис і вже не вперше помічаю, що використовують досить часто "Одиниця виміру".

Перечитувала різні джерела, слово наче є але чи можна вживати його саме таким чином?

2

Роздум

«Словник української мови» в 20 томах (2010—…) містить обидва варіанти (але не у статтях вимір чи вимірювання, а у визначеннях інших слів):

БІТ¹, а, ч[оловічий рід], інформ[атика]. 1. Одиниця вимірювання кількості інформації та об'єму пам'яті комп'ютера. <…>
КІЛОБА́ЙТ, а, ч[оловічий рід], інформ[атика]. Одиниця вимірювання пам'яті комп'ютера, що дорівнює 1024 (2¹⁰) байтам. <…>
КІЛОМЕ́ТР, а, ч[оловічий рід]. Одиниця вимірювання довжини, що дорівнює 1000 метрів. <…>


ГЕРЦ, а, ч[оловічий рід]. Одиниця виміру частоти коливань. <…>
ДЖО́УЛЬ, я, ч[оловічий рід]. Одиниця виміру енергії. <…>
КЮРІ́, невідм[інюване], ч[оловічий] і с[ередній рід], фіз[ика]. Одиниця виміру радіоактивності. <…>

Вживаність

Наступні джерела містять обидва варіанти приблизно в однаковій кількості (принаймні, кількості відрізняються не на порядки) з деякою перевагою для вимір:

 • Google Книги — одиниця вимірювання ≈137, одиниця виміру ≈123;

 • Google Scholar — одиниця вимірювання ≈1350, одиниця виміру ≈4260;

 • Leipzig Coprora — одиниця:

  • сумісність — вимірювання ≈2100, виміру ≈6240;
  • праворуч — вимірювання ≈3100, виміру ≈8540.

Висновок

Здається, обидва терміни є прийнятними.

Див. також: Як бути з віддієслівними іменниками на -ння, -ття?

2

Наявна відповідь демонструє практичний вжиток, тому я зосереджуся на формальних морфологічних правилах.

Питома морфологія української мови передбачає три віддієслівні іменники, що позначають дію, подію та наслідок¹.

 • вимірювати, вимірюванняДія — те, що відбулося, відбувається чи відбуватиметься
 • вимірити, виміренняПодія — те, що відбулося чи відбудеться
 • вимір — Наслідок, об'єкт, стан та ін.

Тепер розглядаємо їх по одному.

 • Подія вимірення — це одноразовий феномен, одне конкретне вимірення, яке відбулося в деякому місці і в деякий час. Воно у даному випадку нас не цікавить.
 • Дія вимірювання — тут складніше. В загальному випадку, дія може мати кількісну характеристику: швидкість переміщення у просторі. Але вимірювання такої характеристики не має. Тобто, формально, одиниця вимірювання — це не зовсім правильно, але завдяки вищенаведеній неоднозначності багато хто вважає, що вимірювання має кількісну характеристику, і тому використовують словосполучення одиниця вимірювання.
 • Наслідок, стан вимір — ідеальний кандидат. Ми проводимо вимірювання, що призводить до якогось стану, який має кількісну характеристику, яка називається одиниця виміру.

Висновок

 • Одиниця виміру — ідеально правильно з точки зору української морфології;
 • Одиниця вимірювання — не найбільш точне, але дуже поширене.

Чтиво

¹) УклАдення чи укладАння договору?

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.