0

Є речення з статті по психології, яке мені потрібно використати у своїй статті, але я не певна, що можна вживати слово "виключення":

Це є єдиним виключенням з даного типу поведінки.

0
1

Для Вашого речення краще вжити слово "виняток".

Визначення з СУМ-20

ВИКЛЮЧЕННЯ я, с. Дія за знач. ви́ключити і ви́ключитися 1. Спроба позбавити політичні партії посередницьких функцій на виборах у США вилилась у виключення назв партій із виборчих бюлетенів (з публіц. літ.); Підозрілим здалося йому виключення Мотла з Полтавського педагогічного інституту: після однорічного вчителювання на Донбасі його було зараховано до Харківського університету (О. Іваненко).

ВИНЯТОК тку, ч. Відхилення від звичайного, від загального правила. Винятки, очевидячки, минаємо (М. Коцюбинський); (1) Без ви́нятку, перев. зі сл. всі, все – не виключаючи нікого, нічого з певного кола, загалу; підряд. Досі вона була доброзичливою до всіх без винятку (О. Гончар); (2) За ви́нятком кого, чого – виключаючи кого-, що-небудь із якогось кола, загалу; крім. Всі, за винятком Бойчука, здивовано дивилися на свого шкіпера (М. Трублаїні).

З сайту Мова - ДНК нації

Виключення – усування, припинення дії: виключення зі списку, з університету, з організації.

Виняток – відхилення від правила, від чогось звичайного. enter image description here

Отже, краще написати "Це є єдиним винятком з даного типу поведінки."

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.