1

Роз'ясніть, будь ласка, як правильно писати назви електронних валют. Чи є сталі нормативи щодо їх написання? На різних сайтах спостерігаю різні варіанти. В словниках дуже складно знайти обгрунтування правильного написання.

2 Answers 2

2

Написання іноземних назв (власних чи загальних) не регулюється правилами української мови.

Якби ці назви були транслітеровані на кирилицю чи ще якимось способом адаптовані до української мови (тобто вони вже не були б оригінальними іноземними назвами), то можна було б говорити про традиції/правила, що застосовуються при адапації на українську мову (чи дотримані вони в певному випадку, який варіант адаптації для певного слова кращий і т. ін.). Але у Вашому випадку це суто іноземні (неадаптовані) назви.

0

В словники ще не включили нормативне написання поданих іноземних слів.

 1. Е-voucher — це електронний банківський чек, спеціальний код Perfect Money, електронної платіжної системи. Використовується для безготівкових розрахунків в Інтернеті. На офіційному сайті Perfect Money подається таке написання: e-Voucher — яке вживається найчастіше.

  Якщо визначати правопис слова за правилами написання скорочених загальних назв (повна — електронний ваучер), писати потрібно e-voucher, за винятком випадків, коли слово починає речення. Порівняйте: e-mail (електронна пошта).

 2. WEX RUB. WEX (BTC-e) — платформа для обміну криптовалют. На офіційному сайті WEX написання назви біржі — WEX. Літерний код російського рубля дає Вікіпедія — у переліку валют російська грошова одиниця позначається як RUB. Відповідно, правильне написання: WEX RUB.

4
 • 1
  Поясніть, будь ласка, що це було: це спроба самостійно відповісти на власне запитання? Але чому Ви вирішили, що написання цих слів (і тим більше обирання правильного коду рубля) має якийсь стосунок до української мови?
  – Sasha
  Mar 9, 2018 at 17:10
 • Дякую за увагу. Так, я подала правильну і точну відповідь на запитання, доповнила інформацію попередника. Під час написання різноманітних статей я побачила помилкові написання слів іноземного походження. Це стосується мови, на мій погляд. Якщо допускаються помилки у написанні, дати точне написання слів необхідно. Mar 9, 2018 at 17:40
 • Я трішки відформатував Вашу відповідь, щоб її легше було читати/зрозуміти. І прибрав слова подяки — тут це не прийнято. Але зважайте, що такі доволі далекі від мови теми не завжди можуть знайти позитивний відгук на цьому сайті.
  – Sasha
  Mar 9, 2018 at 18:03
 • 3
  Так і не зрозумів, до чого тут українська мова? Mar 9, 2018 at 18:03

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.