2

Як правильно вкорінений чи укорінений? В тлумачному словнику зазначено "вкорінений", а в орфографічному "укорінений".

Якщо мова йдеться про рослини як правильно писати? "Переваги вкоріненого (укоріненого) в контейнері саджанця троянди є в тому, що при висаджуванні коренева система не травмується."

| improve this question | | | | |
  • Схоже запитання: Імовірний чи Ймовірний на початку речення – Yola Mar 6 '18 at 10:16
  • В яких словниках Ви дивилися? – Sasha Mar 6 '18 at 10:43
  • Орфографічний словник української мови – Mariia Matskevych Mar 6 '18 at 10:57
  • @MariiaMatskevych, який саме: автор/видання (якщо він паперовий), адреса сайту (якщо він електнонний)? – Sasha Mar 6 '18 at 13:17
  • Словник української мови: в 11 тт. за ред. І. К. Білодіда. — К.: Наукова думка, 1970—1980. В даному виданні лише слово "вкорінений". Орфографічний словник учня : А.А. Бурячок - Тернопіль,2007 . Варіант - "укорінений". – Mariia Matskevych Mar 6 '18 at 14:06
4

Українська мова зазвичай дозволяє на початку багатьох слів і в-, і у- (наприклад, вчитель/учитель). Це — один із таких випадків. Сучасні словники дають обидва варіанти:

| improve this answer | | | | |

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.