1

Є декілька посилань, які пояснюють, в яких випадках слід вживати "мимохідь", а в яких — "мимохіть":

  • 2
    І що саме Вас не влаштовує у поданих вище джерелах? – Анничка Mar 5 '18 at 16:31
  • 1
    Приєднуюся до попереднього коментаря: авторка запитання досить ретельно дослідила проблему, але зовсім незрозуміло, у чому са́ме полягає запитання. – bytebuster Mar 5 '18 at 16:34
  • 1
    Можливо, це була спроба не запитати, а надати інформацію? Stack Exchange не забороняє це, а навіть, навпаки, заохочує. Але: (1) запитання в такому випадку має бути оформлене, як запитання; (2) під час створення запитання треба натиснути на галочку «Answer your own question» і ввести відповідь в окремому полі, що з'явиться ничже; (3) відповідь має містити, власне, відповідь (інформацію в тексті), а не бути набором посилань. – Sasha Mar 5 '18 at 17:57