3

Час від часу ми використовуємо таке словосполучення як "заключати угоду, договір". Але філологи кажуть, що в українській мові такого слова взагалі немає, бо "контракти укладають", "договір підписують"...

2
  • 3
    Було б добре якби ви процитували цих філологів, і вказали чому ви сумніваєтесь в їх думці.
    – Yola
    Commented Mar 5, 2018 at 14:18
  • Моя колега запевняє, що слово "заключати" є калькою. Але ж в одному із видань на днях прочитала: "Аби заключити договір на газопостачання, споживачам не треба стояти в чергах..." Commented Mar 5, 2018 at 14:26

2 Answers 2

3

Часто люди використовують словосполучення "заключити договір", проте це не правильно.

Зокрема на сайті Мова - ДНК нації є чудова картинка, яка демонструє, як правильно говорити. угода

OnlineCorrector дає пораду: "Замініть скальковану конструкцію заключити договір на правильний варіант: укласти угоду, підписати договір."

1

Гадаю в таких випадках можна користуватися Словником-атисуржиком, який дає варіанти "укласти угоду" та "підписати договір". Про це ж пише на Словопедії.

Також тут і тут знайшов такий варіант як "укласти договір", однак я не впевнений, що цим джерелам можна довіряти (хоча один із них сайт МОЗ), а тому не знаю чи це правильний варіант.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.