4

У Вікіпедії: Бе́рці (рос. берцы, скорочення від берцовые ботинки — «гомілкові черевики») — розмовна назва масивних військових черевиків на шнурівках із твердим передком. Але: Такі моделі можна знайти у передових європейських виробників, які виготовляють тактичне взуття і БЕРЦИ для армії.

То як правильно? Чи можна використовувати обидва варіанти?

 • За офіційним правописом — «берці» («капці», «танці»). Див. також «Чим зумовлено вживання флексії -и в родовому відмінку?». – Sasha Mar 5 '18 at 13:34
 • 1
  Будь ласка, завжди надавайте посилання на те, що стверджуєте. Наприклад, цілком імовірно, що друга фраза є наслідком банального одруку. Але ми про це ніколи не дізнаємося, якщо не матимемо посилань. – bytebuster Mar 5 '18 at 15:54
 • щоби дізнатися, як це робити, почитайте тред у цій кімнаті, будь ласка: chat.stackexchange.com/rooms/74141/… – P. Vowk Mar 13 '18 at 15:33
1

Словник жарґонної лексики української мови подає:

БЕРЦІ (-ів) мн.; військ. Військові чоботи з високими халявами. Балабін.

Вікіпедія, як ви зазначили, подає:

Бе́рці (рос. берцы, скорочення від берцовые ботинки — «гомілкові черевики») — розмовна назва масивних військових черевиків на шнурівках із твердим передком.

Є навіть пісня з назвою "берці".

З іншого боку, ґуґл дає 35 600 результатів на "берці" і 31 600 результатів на "берци", тобто, різниця невелика.

Офіційні словники поки що з цього приводу мовчать.

Робимо висновок, що слово ще не до кінця усталилося в нашій мові, але посилаючись на вікі, сленґ, деяку перевагу в результатах на ґуґлі і поширення першого варіанту в культурних колах можна до офіційного рішення (якщо воно колись буде) надати перевагу закінченню "і".

До того ж, як слушно у коментарі зауважив пан @Sasha, українській мові взагалі не властиві слова, що закінчуються на "ци", тож можна впевнено писати "берці".

| improve this answer | |
 • 1
  Чи є в українській мові хоч одне слово на -ци (у множині називного відмінку)? – Sasha Mar 13 '18 at 16:17
 • @Sasha слушне питання. Зараз доповню відповідь. – P. Vowk Mar 13 '18 at 16:22
 • Також можна послатися на правило дев'ятки: uk.wikipedia.org/wiki/Правило_дев%27ятки – Palindromer Mar 21 '18 at 13:04
 • 1
  Так, ваша правда - не помітив. – Palindromer Mar 21 '18 at 18:48
 • 1
  Стосовно слів, що закінчуються на -ци, то є "палаци", "принци", "абзаци", "шприци", "піци", "форзаци", "герци" (величина). Проте в даних словах і не відчувається, що може бути інакше закінчення. – Palindromer Mar 21 '18 at 18:58

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.