5

Поряд зі словом дякую в українській мові використовують спасибі. Чи доцільно його вживати, адже деякі інтернет-джерела позначають це слово як застаріле чи кальку з російської? І як правильно: красно дякую чи велике спасибі?

2

1 Answer 1

4

В Словнику української мови: в 11 томах присутне слово

"Спасибі" 1. вигук, кому, чому, без додатка і з сполучником що. Уживається для вираження, висловлення вдячності за зроблене добро, виявлену увагу і т. ін.; дякую; дякуємо. 2. у значенні присудкового слова. Треба бути вдячним за що-небудь.

В експрес-уроці української мови телепрограми Сніданок 1+1 Олександр Авраменко розповідає:

"Вдячність можна висловлювати словом "спасибі", яке живе в наших писемних пам’ятках із XVI ст. Воно походить від сполуки слів "спаси, боже". Більш поширеною етикетною формулою висловження вдячності є слово "дякую". Не важливо яке з цих слів виберете ви."
Обидва слова вживаються, як рівнозначні.

На сайті OnlineCorrector радять:

Замініть нехарактерний для української мови вислів велике дякую на стилістично кращий варіант: красно дякую

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.