4

Академічний тлумачний словник вичерпно пояснює значення слова, у різних аспектах. http://sum.in.ua/s/nivroku А мене цікавить його походження та словотворення, де можна знайти вичерпну інформацію.

4

«Нівроку» – результат злиття заперечної частки ні та уро́ки (вро́ки) (у формі род. в. однини) «наслання хвороби поглядом».

«Уро́ки» ж разом із «навро́чити» походить від «ректи́» – говорити, мовити, промовляти

Джерело інформації про «нівроку»: Етимологічний словник української мови: У 7 т. / Редкол. О. С. Мельничук (голов. ред.) та ін. — К.: Наук. думка, 1983 — . — ISBN 966-00-0816-3.
Т. 4: Н — П / Уклад.: Р. В. Болдирєв та ін.; Ред. тому: В. Т. Коломієць, В. Г. Скляренко. — 2003, сторінка 95.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.