5

Як правильно писати назву свята? З одного боку, згідно з правилами транслітерації власних назв за правописом, на початку повинно стояти Г і зберігатися подвоєння л. Наприклад, Голлівуд пишемо саме так за тими самими правилами (Правопис слів іншомовного походження) З іншого, найбільш близьке звучання до оригінального маємо у написанні Хеллоуїн, до того ж, усталене написання Хемінгуей. Ліна Костенко вживає виключно Геловін. І навіщо взагалі запозичувати назву, якщо є дослівний переклад - День Усіх Святих? День Подяки, наприклад, вживаємо у перекладі.

5
 • @OksanaÇeliker Про ву, ваша ланка правопису чітко вказуё на h на г. Залишилосӓ питаннӓ про подвоӱваннӓ: Ге?ловін.
  – stegetsj
  Mar 5 '18 at 15:08
 • 1
  Re: «Наприклад, Голлівуд пишемо…» + «навіщо взагалі запозичувати назву…» — вірно; «Падубовий Ліс» — краще, аніж «Голлівуд». :-)
  – bytebuster
  Mar 5 '18 at 15:21
 • 1
 • 1
  @Sasha, правила транслітерації власних і загальних назв відрізняються, саме тому виникає колізія (для порівняння Дізель - прізвище, дизель - транспортний засіб на дизельному паливі)... Mar 6 '18 at 7:13
 • 1
  До речі, {Г/Х}е{л,лл}о{ві,уї}н — це, здається, не День усіх святих, а день/вечір/ніч перед Днем усіх святих.
  – Sasha
  Mar 20 '18 at 14:45
6

Для більш загального/глибокого розуміння проблеми читайте оцю відповідь:

https://ukrainian.stackexchange.com/a/358/240

Отже, питання стоїть так: "Як правильно писати назву свята?"

"Правильно" - значить, за правилами, значить, за правописом.

"Український правопис" 2019 року каже таке:

Звук [h] переважно передаємо буквою г: гандбо́л, герба́рій, гі́нді, гіпо́теза, горизо́нт, го́спіс, го́спіталь, гу́мус; Га́рвард, Ге́льсінкі, Гіндуста́н, Ганніба́л, Ге́йне, Гора́цій, Люфтга́нза.
/потім йдуть винятки, але серед них слова Гелловін немає/

і таке:

Подвоєння букв на позначення приголосних переважно зберігаємо у власних назвах: Андорра, ... Голландія, Марокко, ... Бетті, Джонні...

У винятках з правил слова "Гелловін" у будь-якому з варіантів написання не знаходимо. Робимо однозначачний висновок що за правилами писати треба так: Гелловін.

Тепер щодо ваших "контрарґументів" правопису і реальності:

1. Найбільш близьке звучання

найбільш близьке звучання до оригінального маємо у написанні Хеллоуїн

Це ваше суб’єктивне твердження. Мені найближче звучить "Геловін", але я це не використовуватиму як контрарґумент, бо "найближче звучить" - це не те, як працюють правила транслітерації та перенесення іншомовних слів у мову. Є погоджені правила, які використовують навіть тоді, коли звучить і виглядає щось не так близько до ориґіналу, як могло би.

2. Гемінґвей

усталене написання Хемінгуей

Складно говорити про усталеність будь-чого, що вперше перекладалось у Радянському Союзі. На сьогодні вже маємо серію від ВСЛ, в якій прізвище класика написано інакше, що, зрештою, може призвести до переусталення, позаяк це перший переклад Гемінґвея за часів сучасної України, й ми поки що не знаємо, як і що усталиться в сучасній українській мові (наприклад, у правописі 2018 року which is soon to come).

Оновлення. Правопис 2019:

Звук [h] переважно передаємо буквою г.
У прізвищах та іменах людей допускається передавання звука [g] шляхом імітації іншомовного [g].

Висновок: на сьогодні за правописом можна писати Гемінґвей. Звісно, є ще варіант "Гемінгвей", але задля розрізнення різних літер, на мою думку, краще таки перший варіант.

3. Навіщо взагалі?

І навіщо взагалі запозичувати назву, якщо є дослівний переклад - День Усіх Святих? День Подяки, наприклад, вживаємо у перекладі.

По-перше, висловлю свою думку, що в обидвох випадках обрали просто той варіант, який швидше і легше вимовляти. "День всіх святих" просто довше казати, аніж "Гелловін", а "Сенксґівінґ дей" - аніж "День Подяки". По-друге, це вже зовсім інше питання, можете винести його окремо чимось на кшталт "Навіщо запозичувати власні назви, якщо можна їх перекладати?"

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.