5

В народі (просторічне), люди, що хрестили ту саму дитину - хресні батьки - називають одне одного теж кумами... Але, по факту, кумами між собою є батьки хресника/хресниці та хрещені батьки. Як правильно називати, наприклад, хрещеного батька тієї самої дитини, яку хрестила я? Теж "кум"?

Наукове визначення слова "кум": куми, як правило, іменують хресних батьків дитини, тобто тих, хто тримав його над купіллю під час здійснення Таїнства і приносив обіцянки.

Кум, кума́ — хрещений батько (мати) по відношенню до батьків хрещеника та хрещеної матері (батька).

  1. Хрещений батько по відношенню до батьків хрещеника і до хрещеної матері; батько дитини по відношенню до хрещеного батька і хрещеної матері. Був у нього.. приятель, цилюрик, та ще й Марусин кум, вона в нього аж трьох діточок хрестила (Квітка-Основ'яненко, II, 1956, 82); [Ковшик:] Опишіть, будь ласка, мого кума. Коли хочете, я вам про нього таке розкажу... (Олександр Корнійчук, II, 1955, 209); Жили в лугах та ярах віками. Кого не візьми — рідня: кум, сват, брат, племінник (Григорій Тютюнник, Вир, 1964, 369). Куми — кум і кума разом. — Неси ж [дитину] в хату, а я верхи Кинусь за кумами в Городище... (Тарас Шевченко, I, 1951, 314); Стрічні куми — перші зустрічні, яких запрошують бути кумами. — Ви б, Олексію Івановичу, стрічних кумів узяли, — радять йому добрі приятелі (Панас Мирний, IV, 1955, 22); Просити (кликати) в куми — запрошувати бути кумом або кумою. — Я тебе до себе в куми прошу... Чув? У куми! Бог послав мені сина. Прошу тебе охрестити (Панас Мирний, IV, 1955, 225); Хто не чув її .. пісень на весіллях та артільних святах? Хто не кликав її у куми? (Григорій Тютюнник, Вир, 1964, 425).

1 Answer 1

4

Ви самі дали відповідь на своє запитання: "Кум, кума́ — хрещений батько (мати) по відношенню до батьків хрещеника та хрещеної матері (батька)". СУМ подає аналогічне визначення.
Отже робимо висновок, що хрещений батько Вашого хрещеника Ваш кум.

1
  • Питання було про хрещеного батька її похресника, а не біологічного батька похресника. Commented Jan 19, 2021 at 21:16

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.