2

Як правильно вживати вживати слова "пакування" та "паковання"? Чи є якась різниця між ними? Чи є особливі випадки використання даних слів?

2

1 Answer 1

8
  • Пакува́ння — загальновідоме нормативе слово. Згідно зі «Словником української мови» позначає дію. Іноді його використовують і на позначення результату (або використовуваних засобів/матеріалів), але багато хто заперечує правильність такого застосування, наприклад:

  • Пако́вання — слово, що було присутнє у словниках 1920-х–1930-х років, наприклад:

    Але в новіших радянських словниках не з'являлося; наскільки я можу судити, в сучасних авторитетних словниках воно теж відсутнє. Зате є багато прихильників, щоби повернути його, причому в значенні саме результату пакування чи засобів/матеріалів для пакування, зокрема, наприклад, М. Гінзбург і вищезгадані Correctarium Blog, OnlineCorrector.

    Оновлення: А, бачу, що воно з'явилося вже в деяких словниках і законах (так що рівень визнання цього слова вищий, ніж я думав).

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.