1

Три сусідки-бабусі серед односельчан відомі як Зуза, Зоня і Зося. Яке ж було здивування, коли стало відомо, що за документами Зуза - Сусанна, а Зоня і Зося- Софії. Чому так трансформувались їхні імена? Які мовні процеси могли з ними відбутися?

3
 • В якому це реґіоні?
  – Yellow Sky
  Mar 4 '18 at 16:22
 • Села Волинської області.
  – Anna2903
  Mar 5 '18 at 7:04
 • 1
  Це просто польські варіанти імен. Їхнє початкове З з німецької, де на початку слова С перед голосною переходить у З.
  – Yellow Sky
  Mar 5 '18 at 10:19

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Browse other questions tagged or ask your own question.