1

Три сусідки-бабусі серед односельчан відомі як Зуза, Зоня і Зося. Яке ж було здивування, коли стало відомо, що за документами Зуза - Сусанна, а Зоня і Зося- Софії. Чому так трансформувались їхні імена? Які мовні процеси могли з ними відбутися?

  • В якому це реґіоні? – Yellow Sky Mar 4 '18 at 16:22
  • Села Волинської області. – Anna2903 Mar 5 '18 at 7:04
  • 1
    Це просто польські варіанти імен. Їхнє початкове З з німецької, де на початку слова С перед голосною переходить у З. – Yellow Sky Mar 5 '18 at 10:19

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Browse other questions tagged or ask your own question.