-1

Чи правильними є словосполучення «три слові», «два відрі»? Чи можна їх використовувати при написанні статей, у літературній діяльності та при офіційному мовленні?

1
4

При числівниках два, три, чотири (навіть якщо вони входять до складених числівників) іменник має форму назив­ного відмінка, а при числівниках п'ять та більше — родового: три брати, чотири будинки, дев'яносто чотири проценти; п'ять братів, шістдесят будинків, дев'яносто дев'ять відсотків.

У сполученнях із числівниками два, три, чотири іменник нерідко дістає такий самий наголос, як у родовому відмінку однини: матері (множина) — дві матері, сини — три сина, села — чотири села. Іноді особливий наголос іменники мають і в сполученні з числівниками п'ять та більше: книжок (родо­вий відмінок множини) — п'ять книжок, сторінок — шість сторінок, голок — десять голок, круків — сім круків, черепів — п'ять черепів.

Зв'язок числівників з іменниками на ukrainskamova.com

Отже, наведені вами приклади — поза нормами правопису.

1
  • 3
    Зазначу — поза нормами сучасного правопису. А от правописи до 1929 року включно таке дозволяли. Зокрема правопис 1929 року містив приклади «дві кни́зі, три вербі́, ха́ті, руці, три кві́тці, пі́сні, чоти́ри норі́ і т. ін.» і «дві відрі́, дві сло́ві, три я́блуці, чотири вікні́ і т. ін.» — хоча й відмічав їх не як основний варіант.
    – Sasha
    Mar 2 '18 at 13:36

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.