3

Чарівне слово "даний" є канцеляризмом, стверджують на сайті pustunchik.ua:

Мабуть, Тобі часто доводиться чути (або й вживати) такі словосполучення:

  • на даний момент;
  • у даній ситуації;
  • дана стаття;
  • даний договір.

Здається, ніби слово «даний» робить висловлювання офіційнішим, переконливішим. Та насправді воно — канцеляризм, якого варто уникати.

Однак інтенсивно використовується в діловодстві. Чи буде помилкою, якщо вживати це слово у розмові чи на письмі?

0

2 Answers 2

1

Канцеляризми, до яких і відноситься слово даний — це не ті слова, вживання яких є помилкою, а стилістично марковані слова, які доречно використовувати у відповідних текстах. В юридичних, наукових документах, статтях вони природні. В розмовній мові їх використання надаватиме офіційного забарвлення і звучатиме дещо комічно. Приклад — возний Тетерваковський з «Наталки-Полтавки».

Тобто слово даний можете використовувати в офіційному, юридичному, науковому і діловому мовленні, зокрема при письмових типах цього мовлення. В розмовному — також, якщо враження від використання даного цього слова вас влаштовує.

Посилання: Вікіпедія: Канцеляризми (кеш)

0
3

Додам до відповіді Oksana Çeliker, що не в кожному значенні «даний» є канцеляризмом.

«Даний» має два значення:

  1. Пасивний дієприкметник до «дати».
  2. Канцеляристський еквівалент для «цей».

От у першому значенні «даний» не є канцеляризмом, хоча може використовуватися і в офіційному контексті:

  • «…на своїй, Богом даній землі…»
  • «…даною мені владою…».

Друге значення, мабуть, походить від першого. Наприклад, при вирішенні геометричної задачі словосполучення «даний трикутник» можна сприймати і як канцеляристський вираз для «цей прикутник», так і як «трикутник, даний (заданий) в умові задачі (автором задачі)» (нагадаю, що умова задач часто розділяється на дві секції: «дано» і «що треба відшукати/довести/обчислити»). Я припускаю, що саме так і виникло друге канцелярське значення — спочатку «даний» використовували до чогось, явно кимось даного, потім для неявно (за)даного, а потім і як синонім до «цей».

Отже на мою думку критерій такий: чим легше ми можемо сказати, ким саме щось було дано в конкретному випадку вжитку слова «даний» — тим у меншій мірі воно в тому випадку є канцеляризмом. Якщо ж «даний» використовується для чогось, що було щойно введено в контекст самим автором тексту — то же майже напевно канцеляризм.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.