3

У слові однозначно присутній дифтонг, який звучить по-різному залежно від вимови, то як буде правильно?

4

Чинний правопис вимагає передавати такі випадки через «ї»:

ПЕРЕДАЧА ЗВУКА J ТА ГОЛОСНИХ

§ 90. J

<…>

  1. Залежно від позиції та вимови в українській мові i, y (ігрек) передаються також літерами і, ї та и.

    <…>

    б) Ї пишеться після голосного: мозаїка, наївний, прозаїк, руїна, теїн; Енеїда, Ізмаїл, Каїр.

(«Український правопис», 2015, § 90.5.б.)

Тобто: біткоїн.

Але остаточна норма в таких випадках, як я розумію, фіксується за фактом, тобто якщо фактичний вжиток дуже розбігатиметься з правописом, то, можливо, в словники (і врешті-решт як виняток у нові видання правопису) потрапить інший варіант.

Post Scriptum: Написання «біткоїн» також підтримує Олександр Пономарів: «Bitcoin українською мовою треба вимовляти й писати так: бітко́їн».

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.