5

Чи є помилкою вживання «як правило»? Знаходжу інформацію, що замість цієї конструкції можна вживати «зазвичай», але щодо правильності вислову «як правило» нічого конкретного немає. Допоможіть розібратися.

1 Answer 1

4

Підійти до відповіді на це питання варто з кількох боків.

По-перше, СУМ дає таке пояснення:

◊ Як пра́вило у знач. вставн. сл. — здебільшого, у переважній більшості випадків. Дума — це віршований твір, виконуваний (як правило, соло) речитативом (Рильський, IX, 1962, 225).

Але ми добре знаємо, що в СУМі мови зближували з іншими мовами (а у дорадянському словнику Гринченка, наприклад, такого вислову ще не бачимо), тому подивимось в інших джерелах.

Так, у «Як ми говоримо» Антоненка-Давидовича пише:

За відповідник до російського вислову как правило в нас дуже вподобали вислів як правило, запозичений з інших мов і насамперед із російської: «Усі будиночки були двоповерхові, розраховані, як правило, на дві сім’ї». А тим часом наша мова має свої ориґінальні відповідники, про які часто забувають: як звичайно («На есмінці, як звичайно, в цей час панувала тиша. — М. Трублаїні), як водиться («Раз ласуни, як водиться у них, поснідать добре захотіли». — Л. Глібов), як заведено («У кіно, як заведено в нас, ходимо ми, дівчата, всі разом». Із живих уст). Не слід забувати цих давно відомих висловів.

Гардкорні лінґвісти з online corrector'a так само закликають:

Замініть скальковане вставне слово як правило на стилістично кращий варіант: зазвичай, здебільшого, переважно.

НЕ РЕКОМЕНДОВАНО: Знакові голи, як правило, даються складно.

РЕКОМЕНДОВАНО: Знакові голи зазвичай (здебільшого) даються складно.

Можна зробити обережний висновок:

Хоча вислів "як правило" є висловом словниковим, не варто зловживати ним на письмі, бо це збіднює мову, в якій присутні аналоґічні автентичні вислови. Водночас, зовсім не обов’язково повністю відмовлятися від цього вислову, адже бачимо, що ще в часи Антоненка-Давидовича він прижився серед людей. Не кожна калька є зло, але кожне зловживання нею точно злом є.

2

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.