3

В редакційній практиці не існує єдиного підходу до відділення символів «%» і «°» від попередньої цифри (числа) пробілом, подібно до того, якби замість «%» або «°» було записано слово «відсоток» («градус») у відповідному відмінку. Практика такого відбиття остаточно не прижилася...

То як бути?

1 Answer 1

3

Коротко: писати [нерозривний] пробіл.


Одразу чесно скажу, не можу віднайти весь мережевного ДСТУ на затвердженій іменці. Але деякі посилання на нього маються на Вікіпедії.

Відповідно до пункту 6.15 ДСТУ 3651.1-97 позначення одиниці треба розташовувати в одному рядку з числовим значенням величини, без перенесення на наступний рядок. Між числом і позначенням одиниці залишають проміжок. Тому потрібно писати 15 °C, 20 %, 130 К, 5 м.

Цебто між числами та знаком нерозривний проміж.


Подібне запитання: Де ставити знак відсотків тут “40-70”

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.