2

Наскільки я знаю, не властиво для української вживати активні дієприкметники із суфіксом -уч-, тобто "продаючий текст" взагалі не варіант. Норма пропонує "текст, що продає", але це дуже ускладнює речення саме в цьому випадку. Як варіант є словосполучення "комерційний текст", але комерційними може бути багато видів тексту, то що ж робити саме з усталеним поняттям в сфері реклами й копірайтингу?

2
 • 2
  Що таке «текст, що продає», чим воно відрізняється від «рекламного тексту» (мається на увазі «ефективний рекламний текст»)? Чи є це терміном? Бо для людини «не в темі», якщо чесно, це словосполучення виглядає просто buzzword'ом.
  – Sasha
  Mar 1, 2018 at 21:44
 • 1
  Як щодо продавальний текст? Тобто текст призначений для того, щоб продавати. Порівняйте з комунальні служби - служби призначені для того, щоб виконувати роботи для комуни/міста.
  – Yola
  Mar 2, 2018 at 1:20

1 Answer 1

1

"Ускладнює речення" - це досить суб’єктивне твердження.

Така форма дуже орґанічно вплітається в речення в сучасній українській мові.

Бачимо це на прикладі перекладів назв фільмів на кшталт:

Є навіть театральна вистава:

Тепер, коли ми розібралися, що така форма вже досить поширена в українському інформаційному полі, просто перевіримо, чи є фраза "текст, що продає" вживаною:

Ґуґлимо "текст, що продає" з лапками, щоби шукало саме цю фразу, і бачимо 1100 результатів. Тобто, маємо геть орґанічну фразу і можемо нею спокійно користуватися.

2
 • 1100 результатів - це швидка приблизна оцінка. Якщо проклацати усі сторінки, то на останній, 38-й сторінці буде написано "Сторінка 38 з такої приблизної кількості результатів: 375 (0,76 сек.)".
  – Artemix
  Mar 20, 2018 at 12:17
 • "Ускладнює речення" - це досить суб’єктивне твердження. - та ні, це синтаксично робить підрядну частину, тобто буквально ускладнює. Mar 22, 2018 at 23:31

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.