3

Чи можна сказати «З метою покращення умов…». Стаття "Список помилок перекладу з російської" у Вікіпедії вказує, що «Слово «мета» в українській мові передає важливе життєве завдання або ідейне спрямування людини» і пропонує замість "з метою..." вживати "щоб..." або "для...", але в мене виникають сумніви з цього приводу. Хотілося б дізнатися напевно.

1 Answer 1

2

Визначення з СУМ-20

МЕТА Те, до чого хтось прагне, чого хоче досягти; ціль (у 2 знач.). // Заздалегідь намічене завдання; задум (у 1 знач.). Ма́ти на меті́ <Ма́ти мето́ю (ці́ллю)> див. ма́ти2; Осяга́ти / осягну́ти (осягти́) [свою́] мету́ [ціль] див. осяга́ти; Ста́вити / поста́вити (покла́сти) [собі́] мето́ю (за мету́) див. ста́вити.

(1) З мето́ю: а) (у знач. прийм. з род. в.) для чого-небудь. Вночі по тихій вулиці ходили патрулі, інколи навідувалися і до Барвистих з метою перевірки мандатів (С. Чорнобривець); б) (у знач. спол.) для того, щоб. Віталик іде на радіовузол не з метою тепліше влаштуватися, а тому, що там треба заміни, бо найближчий його друг Сашко Литвиненко з осені переходить до інституту на стаціонар (О. Гончар); Всім дозволено говорити з Генріхом з метою схилити його до покаяння (П. Загребельний).

Отже, словосполучення "З метою покращення..." є абсолютно правильним.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.