3

Словник української мови подає значення словосполучення "електричне коло - сукупність тіл або середовищ, які утворюють замкнений шлях для протікання електричного струму". При цьому "Російсько-український словник" подає переклад російського слова "цепь" у галузі електрики як слово "ланцюг". Чим можна вважати словосполучення "електричний ланцюг" вірним і чи є воно повним синонімом до "електричного кола"?

2
 • Статистика Ґуґла: «електричне коло» ~650 знаходжень, «електричний ланцюг» ~8500 знаходжень.
  – Yellow Sky
  Feb 28 '18 at 16:50
 • 1
  Пошуку такі речі довіряти не слід - інтернет засмічений автоматично перекладеними текстами, а «електричний ланцюг» є дослівним перекладом російського «Электрическая цепь» - Гугл саме так і перекладає. Вікі має статтю "Електричне коло", мені здається саме цей термін вірний
  – hutorny
  Feb 28 '18 at 18:39
3

Часткова відповідь

Термін «електричне коло» був замінений на термін «електричний ланцюг» у 1948 році

Цитата з третього тому «Лексикографічного бюлетня» 1952 року (джерело 1, джерело 2):

На відміну від попередніх словників, російський термін электрическая цепь в „Словнику“ 1948 р. перекладений як електричний ланцюг. В словниках двадцятих і тридцятих років цей термін перекладався як електричне коло. Настанова упорядників „Словника“ 1948 р. ясна: російський термін цепь був правильно перекладений як ланцюг. З технічного погляду цей термін також правильніший, ніж коло, бо електричний ланцюг практично ніколи не буває схожим на коло, а наближається формою своїх вигинів, петель, розгалужень якраз до ланцюга. Слід зазначити також, що більш природно застосовувати термін „замкнений ланцюг“, ніж „замкнене коло, розімкнене коло“, оскільки коло за його визначенням є тільки замкненою кривою. Поняття „розімкнене коло“ є абсурдним.

Отже, термін електричний ланцюг слід визнати з усіх поглядів обгрунтованим.

З яких же міркувань у попередніх словниках було прийнято термін електричне коло? З живої мови його не можна було взяти, оскільки цей термін увійшов в українську мову порівняно недавно. Розв'язання легко знайти, якщо звернутися до іноземних словників. У німецькій мові термін електричний ланцюг має написання „elektrischer Kreis“. Перед авторами словників двадцятих — тридцятих років стояло питання — вибрати правильніший, ближчий до російського термін електричний ланцюг, або перекласти з німецького — електричне коло. Керуючись „західними“ орієнтаціями, автори вибрали дальший від російського термін електричне коло. Здавалося б, що виправлення, прийняте в „Словнику“ 1948 р., мало знайти широке застосування. У дійсності ж перекладачі до цього часу в мільйонах примірників підручників дають лише термін електричне коло. Так само, як і для терміну ємкість (і для ряду інших термінів), постає питання — чи варто переучувати школярів, чи не повернутися у дальших виданнях „Словника“ до менш вдалого відповідника електричне коло, який при відсутності певного порядку щодо застосування нормативів „Словника“ увійшов у життя шкіл та інститутів. Слід побажати, щоб наступне видання „Словника" щодо технічної термінології було загальнообов'язковим і щоб у випадках незгоди з рекомендаціями „Словника“ зацікавлені установи чи окремі перекладачі були зобов'язані погоджувати свої зауваження та пропозиції з належними інстанціями.

Однак

«Словник української мови» 1970-х все ще фіксує «електричне коло» (у статті «коло») і не фіксує «електричний ланцюг» (див. статтю «ланцюг»).

Висновки

Не роблю ніяких висновків. Незважаючи на наявність ідеологічного навантаження в тексті «Лексикографічного бюлетня» («західні орієнтації», а там ще в ненаведеному кінці уривку згадуються «геніальні праці товариша Сталіна з питань мовознавства» — але це притаманно для тих років), його міркування щодо доречності слів «коло» і «ланцюг» у цьому випадку я не можу назвати абсолютно безпідставними. З іншого боку, може, те, що геометричне коло після «розмикання» перестає бути колом, навіть краще допоможе терміну «електричне коле» передавати зміст поняття — я не знаю.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.