5

Як правильно: «жюрі» чи «журі»?

Вікіпедія не виключає обидва варіанти:

Журі́, жюрі (фр. jury, від лат. juro «присягаю»)

Мені цікаво, чи правильно це?

6

Правильно: журі.


Вікі багато чого не виключає, причини: збереження [старого] московського варіянту, неточне тлумачення правопису, відсутність прикладу.

Але чинний — 2015 року — правопис надає чіткий приклад:

§ 90. J

1. Відповідно до вимови j у словах французького походження передається через ж: Жером (Jérôme), жабо (jabot), Жанна (Jeanne), журі (jury);

Також зазначу, що історично в українській мові ж переважно суто тверда. Хіба є випадки, коли частково помʼякшується, наприклад лівобережжя.


Щодо [старого] московського варіянту, то ось доказ:

Словник української мови: в 11 томах. — Том 2, 1971. — Стор. 550.

ЖЮРІ, невідм., сер. Група спеціалістів, яка вирішує питання про присудження премій та нагород на конкурсах, виставках, змаганнях і т. ін. > На естраді з'являється жюрі конкурсу — п'ять шановних старичків в чорних фраках, з нотами в руках (Іван Кочерга, II, 1956, 173); Жюрі фестивалю нагородило дипломами I ступеня два українські колективи (Мистецтво, 6, 1958, 23).

Але електронний словник справедливо вказує несумісність:

Увага! Подане тут оригінальне написання реєстрового слова є застарілим.

0

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.