1

Треба перекласти вираз "доставка по Одессе". Словники пропонують "довіз" і "достава". Питання в місці - якщо за адресою, то чи доречно сказати "Достава Одесою"? Мандрувати горами, йти шляхом - природньо, а якщо сенс в обмеженому просторі?

1 Answer 1

1

Цілком можливе використання прийменника по у сполученні Достава по Одесі, адже словник фіксує значення словосполуки "прийменник+місцевий відмінок іменника" таке:

  1. з місц. в. Уживається при вказуванні на місце, простір, у межах якого відбувається дія, рух або хто-, що-небудь перебуває, розташовується, розміщується.

СУМ

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge that you have read and understand our privacy policy and code of conduct.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.