3

Biological dіversity — біологічне різноманіття, але ж сукупність живих органіpнім об'єднаних якоюсь ознакою це біота, а біологія це наука, проте цей термін існує серед наукового суспільства. Як все-таки правильно? http://slovopedia.org.ua/42/53393/278659.html

  • У чому ж неточність перекладу?«Biological» — це ж і є «біологічний». І чому це «біологічний» стосується лише науки біологія? Це слово взагалі всіх видів життя стосується. А от «біологічна зброя» – це ж не зброя із науки.))) – Yellow Sky Feb 28 '18 at 13:03
  • Мене цікавить саме словосполучення, Біологічне різноманіття чи біотичне різноманіття – Анна Солнцева Feb 28 '18 at 13:55
  • 1
    Де ви чули «біотичне різноманіття»? Біота – це сукупність форм життя, що об'єднані спільною територією поширення (типу тундра, тайга, савана, тощо). Коли ж ідеться про біологічне різноманіття, то мається на увазі всю нашу планету цілком, геть усі живі особиини. І ще, англійською в основному говорять не «biological dіversity», а «biodiversity», 4,8 млн. проти 55 млн. знаходжень у Гуглі, тобто «biodiversity» вживається більш ніж в 11 разів частіше. – Yellow Sky Feb 28 '18 at 14:09
1

«Біологічний» означає не лише «стосовний до [науки] біології», а й «стосовний до [власне] життя» («Словник української мови» в 11 томах, «Словник української мови» в 20 томах). Тому використання вислову «біологічне різноманіття» видається прийнятним. Крім того такий термін склався історично (так уживали Генрі Бейтс у 1892, Raymond F. Dasmann у 1968, Томас Лавджой у 1980) і так часто пишуть у сучасних книжках.

Щодо «біотиного»/«біотного»/«біотового», то таких прикметників я навіть не можу знайти в сучайних словниках. Тобто якщо їх уживають (разом зі словом «різноманіття» чи без) — то це явно не загальна лексика, а професійні терміни. (Конкретно «біотиний» ще, мабуть, надто асоціюється з іменником «біотин».) Перепрошую, в початковому варіанті тексту запитання був одрук («біотиний»), тому я помилково подумав, що мова про особистий новотвір автора, а не про слово «біотичний», яке в словниках є («Словник української мови» в 20 томах). Термін «біотичне різноманіття» теж уживається (результати пошуку в «Google Книгах», результати пошуку в «Google Scholar») — але рідше за «біологічне різноманіття» і «біорізноманіття». А англійське «biotic diversity» зустрічається ще рідше (в порівнянні з «biological diversity» і «biodiversity») — й англійська Вікіпедія його навіть не згадує.

Ну й, звісно, є термін «біорізноманіття» («Словник української мови» в 20 томах, Вікіпедія).

| improve this answer | |

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.