0

При написанні доповіді з предмету екології стикнулась з багатьма проблемами. Ці словосполучення - одна з таких проблем, і я не знайшла інформацію по них. Допоможіть, будь ласка. "Витоки ландшафтних / ландшафтонавчих досліджень в Україні"

3
 • Будь ласка, завжди вказуйте контекст, у якому ця фраза має застосовуватися.
  – bytebuster
  Feb 28 '18 at 12:23
 • Витоки ландшафтних \ ландшафтонавчих досліджень в Україні Feb 28 '18 at 15:22
 • Будь ласка, пишіть уточнення не в коментарях (які згодом будуть видалені), а натискайте кнопку edit у запитанні і вносьте поправки туди.
  – bytebuster
  Feb 28 '18 at 15:28
0

Вірогідно, що залежить від значення. Може стосуватися досліджень ландшафту чи досліджень ландшафтознавців. В контексті прикладних досліджень - перше, теоретичних - друге.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.