1

У словниках слово "контакт" позначається як таке, що відноситься до сфери стосунків. А чи можна його вживати в технічному контексті? Наприклад, електричний контакт.

1 Answer 1

2

У слова контакт є кілька значень, одне з яких Ви згадали. У СУМ-20:

КОНТА́КТ, у, ч.

  1. спец. Стикання двох електричних провідників, що створює умови прохідності струму, а також місце такого стикання. Найпоширенішим типом реле є електромагнітне, в якому контакти замикаються або розмикаються під час зміни стану релейного елемента (з наук.-попул. літ.); Залізні половинки розійшлися, і контакт був порушений (Ю. Смолич); Можна жити, покірно місити свою непокірну глину, міняти перегорілі контакти в недопаяному апараті й чекати, коли з протилежного кута кімнати пролунає буденний голос Славка Костельника: – Василю, тебе до телефону (І. Андрусяк); // Прилад, що здійснює стикання електричних провідників. Завдяки шаруватій будові графіт слугує змащувальним матеріалом, а його електропровідність дає змогу виготовляти електричні контакти й електроди (з наук. літ.); Ніна кинула пускову ручку .. Знову перевірила контакти, заміряла пальне (Є. Кравченко).

Отже вживання даного слова у технічному контексті можливе.
Також є безліч статей саме про "електричний контакт". Ось одна з них.

0

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.