1

Звучить як неточність, не знайшла відповіді у Вікіпедії та найпоширеніших джерелах. Просто визначення слова "поганий" до терміну екології по смисловому наповленню не підходить.

4
 • 1
  Питання також у тому, чи правильно казати "вірно казати"))) Feb 28 '18 at 11:53
 • Саме так, я про це писала, вірним можна бути комусь, або собі) А от мене цікавить нюанс про "погану екологію" тому що не можу закінчити доповідь;) Feb 28 '18 at 12:04
 • @АннаСолнцева, якщо вважаєте, що Ваше запитання сформульоване з помилкою, Ви за бажанням можете виправити його, написнувши «edit». (Але щодо слова «вірний» насправді ситуація неоднозначна, багато хто відстоює за цим словом право на інші значення, окрім лише одного «не зраджувати когось».)
  – Sasha
  Feb 28 '18 at 12:12
 • Було б добре якби ви також додали чому саме ви вважаєте, що вони не підходять по смисловому наповненню. Дописи можна редагувати і після створення.
  – Yola
  Mar 1 '18 at 10:29
4

Первісне і основне значення слова «екологія» — наука (розділ біології), що вивчає закономірності взаємовідношень організмів одне з одним і з навколишнім середовищем, функціонування надорганізмових систем.

Використання слова «екологія» в значенні «саме навколишнє середовище або його стан» напочатку було суто розмовним. З цієї точки зору не можна казати «погана/хороша екологія» — так само, як не можна сказати «погана/хороша математика», «погана/хороша фізика» або «погана/хороша хімія». Найправильніше казати: «погана екологічна ситуація», «поганий екологічний стан», «погане екологічне становище», «погані екологічні умови» абощо; або без використання слова «екологія» — «поганий (-е) стан (-овище) довкілля (навколишнього середовища)» (навіть використання «погане довкілля / навколишнє середовище» видається з цієї точки зору правильнішим за «погана екологія»).

Але, з іншого боку, використання слова «екологія» в значенні «екологічна ситуація» (припускаю, початково — розмовному) настільки поширилося, що навіть увішло в тлумачні словники:

ЕКОЛО́ГІЯ, ї, ж.

<…>

 1. Умови існування людини, рослин і тварин у певному регіоні; природа як сфера діяльності людини. <…>

(Зі «Словника української мови» в 20 томах 2010-х років.)

Тобто «Словник української мови» 2010-х років фактично «взаконив» використання слова «екологія» в тому значенні, яке раніше вважалося неграмотним і в «Словнику української мови» 1970-х–1980-х років було відсутнє. (З'явилося також переносне значення «чистота» — як от «екологія мови», «екологія культури» — але це поза темою питання.)

Але чи слідувати новим тенденціям, чи дотримуватися пуристичних поглядів на мову чи окремі слова — це вже особисте питання кожного.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.