7

Згідно з сучасними нормами правопису, віддієслівні іменники типу російських съёмка, маркировка, стажировка і т.д. перекладаються словами з суфіксом -анн, але тоді виникає значення процесу.

А як бути з результатами пакування, знімання, маркування?

2 Answers 2

3

Мені подобається ідея М. Гінзбурга повернути в українську мову слово «пако́вання». Що було присутнє в словниках 1920-х–1930-х років («Російсько-український словник технічної термінології» І. Шелудька та Т. Садовського (1928), «Російсько-український словник ділової мови» М. Дорошенка, М. Станиславського та В. Страшкевича (1930), «Російсько-український академічний словник» А. Кримського та С. Єфремова (1924–1933)), але, наскільки я можу судити, відсутнє в сучасних словниках (наприклад, «Словники України on-line» від УМІФ НАНУ).

Однак допоки слово не внесене в авторитетні словники, використання його в офіційному мовленні може не завжди бути прийнятним. Тому наведу інші варіанти, що, хоч і не мають такої точності/загальності, але є словниковими.

Коли мова йде про ємність/обгортку і її корисний вміст (разом)

Коли мова йде про саму ємність/обгортку

Тут я не бачу єдиного загального слова, тому наводжу декілька вужчих:

2

Упаковка – (несов.) упаковування, спаковування, пакування, (сов.) упакування, спакування, (материал) пако́вання, (бумажный) обгортка. [Згідно з чинними національними термінологічними стандартами технологічний процес потрібно подавати або дієсловом «пакувати» або віддієслівним іменником «пакування», а засіб чи комплекс засобів - віддієслівним іменником «пакóвання». Скалькований з російської термін «упаковка» суперечить словотвірним моделям української мови, і тому ним не можна позначати ані процес, ані засіб (М.Гінзбург)].

Джерело

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.