7

Згідно з сучасними нормами правопису, віддієслівні іменники типу російських съёмка, маркировка, стажировка і т.д. перекладаються словами з суфіксом -анн, але тоді виникає значення процесу.

А як бути з результатами пакування, знімання, маркування?

2 Answers 2

3

Мені подобається ідея М. Гінзбурга повернути в українську мову слово «пако́вання». Що було присутнє в словниках 1920-х–1930-х років («Російсько-український словник технічної термінології» І. Шелудька та Т. Садовського (1928), «Російсько-український словник ділової мови» М. Дорошенка, М. Станиславського та В. Страшкевича (1930), «Російсько-український академічний словник» А. Кримського та С. Єфремова (1924–1933)), але, наскільки я можу судити, відсутнє в сучасних словниках (наприклад, «Словники України on-line» від УМІФ НАНУ).

Однак допоки слово не внесене в авторитетні словники, використання його в офіційному мовленні може не завжди бути прийнятним. Тому наведу інші варіанти, що, хоч і не мають такої точності/загальності, але є словниковими.

Коли мова йде про ємність/обгортку і її корисний вміст (разом)

Коли мова йде про саму ємність/обгортку

Тут я не бачу єдиного загального слова, тому наводжу декілька вужчих:

2

Упаковка – (несов.) упаковування, спаковування, пакування, (сов.) упакування, спакування, (материал) пако́вання, (бумажный) обгортка. [Згідно з чинними національними термінологічними стандартами технологічний процес потрібно подавати або дієсловом «пакувати» або віддієслівним іменником «пакування», а засіб чи комплекс засобів - віддієслівним іменником «пакóвання». Скалькований з російської термін «упаковка» суперечить словотвірним моделям української мови, і тому ним не можна позначати ані процес, ані засіб (М.Гінзбург)].

Джерело

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.