5

Як перекладається на українську мову словосполучення «столовая ложка»? Бачила переклад «столова ложка». Та й в Академічному тлумачному словнику бачила таке словосполучення. Та чи не є це калькою з російської мови? Ми ж не кажемо «столова», а кажемо «їдальня», то, можливо, і це словосполучення має інший переклад.

1
  • 5
    Англійською «tablespoon», теж «столова ложка».
    – Yellow Sky
    Commented Feb 28, 2018 at 8:26

1 Answer 1

6

По-моєму, цілком нормальне словосполучення — «столова ложка» (навіть якщо воно за походженням є калькою — але прийнятною калькою).

Те, що ми кажемо «їдальня», а не «столова» — тут, по-моєму, ні до чого. Те, що ми кажемо «їдальня», а не «столова», означає, що ми маємо кращий (на мою думку) спосіб назвати приміщення споживання їжі (іменник, а не субстантивований прикметник) — але в нас все одно є прикметник «столовий» (що вживається зокрема у значеннях «що має відношення до столу», «призначений для обіднього стола, застосовуваний під час їжі» і «призначений для харчування»). «Столовая ложка» — це ложка, призначена для обіднього столу, а не ложка, призначена для громадських їдалень, тому тут слово «столовий» доречне.

Мілька (семилїтня, гарна дївчина, з довгим, роспущеним русявим волосєм, з кошиком на руцї, вскакує. Показуючи мамі срібну столову ложку). Мамунцю, мамунцю! А дивіть ся, що́ я маю! Купіть менї за те суконьку.
З перекладу (1898) Івана Франка драми «Ткачі» (1892) Гергарта Гауптмана.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.