4

Де правильно поставити наголос: «вИпробування» чи «випрОбування»? В орфографічних словниках зустрічала обидва варіанти. Є різниця між цими варіантами? Чи це слово має подвійний наголос?

2 Answers 2

-1

Сучасний «Словник української мови» в 20 томах каже, що «випро́бування» — це дія за значенням «випробовувати» і також «знегоди, великі труднощі, лихо», а «ви́пробування» — це лише дія за значенням «випробовувати» (точніше, він каже, не «дія за значенням „випробовувати“», а «дія за значенням „випро́бувати“» і «дія за значенням „ви́пробувати“» відповідно — але і «випро́бувати», і «ви́пробувати» у цьому словнику подаються як форми від «випробо́вувати»).

Але наголоси — то дуже гнучкий і чи не найменш формалізований аспект мови. Вони швидко змінюються і дуже варіюють за діалектами. Тому я не впевнений, що можна на 100% довіряти цьому словнику (як і будь-яким словникам).

1

Якщо чесно, я не дуже зрозумів відповідь пана @Sasha і здивувався тому, що вона затвердженна. Спробував розібратись самому, бо також здивувала така собі „неповага“ до наголосів. Також не буде зайвим вказати: це один з результатів совітизації, що робить складні і нерозумні речі: засилля наростків ‑ува‑.


Ви́пробуванняви́пробувати — доконаниь вид. Чудове ви́пробування — головне: результат.

Випро́буваннявипро́бувати, инша форма (наразі не так важливо) випробо́вувати — недоконаниь вид. Чудове випро́бування — головне: процес. Слово цілком замінюється на випроб.


Наголоси — головна річ мови і не змінюється „як завгодно“ чи аби-як. Для прикладу покажу ось таку частину.

Норми української літературної мови, 1914 • Олекса Синявський

7. Словозміна: дієслово

§ 84. Недоконаність – доконаність

[…]
розкида́ти, розкида́ю... – розки́дати, розки́даю...
перетика́ти, перетика́ю... – перети́кати, перети́каю...
задиха́тися, задиха́юся... – зади́хатися, зади́хаюся...
вистриба́ти, вистриба́ю... – ви́стрибати, ви́стрибаю...
вистина́ти, вистина́ю... – ви́стинати, ви́стинаю...
збіга́ти, збіга́ю... – збі́гати, збі́гаю...
здиба́тися, здиба́юся... – зди́батися, зди́баюся...
підслуха́ти, підслуха́ю... – підслу́хати, підслу́хаю...
виміря́ти, виміря́ю... – ви́міряти, ви́міряю...
наставля́ти, наставля́ю... – наста́вляти, наста́вляю...
виліта́ти, виліта́ю... – ви́літати, ви́літаю...
виганя́ти, виганя́ю... – ви́ганяти, ви́ганяю...
насипа́ти, насипа́ю... – наси́пати, наси́плю...
витяга́ти, витяга́ю... – ви́тягати, ви́тягаю...
намика́ти, намика́ю... – нами́кати, нами́каю...
насмика́ти, насмика́ю... – насми́кати, насми́каю... (і насми́чу)
виклика́ти, виклика́в... – ви́кликати, ви́кликав...
вила́зити, вила́зив... – ви́лазити, ви́лазив...
проїзди́ти, проїзди́в... – прої́здити, прої́здив...

10
 • Так, Ви праві щодо дієслів — я якось відразу не збагнув, що «ви́пробувати» доконане, а «випро́бувати» (мабуть, повний еквівалент до більш вживаного «випробо́вувати») завжди недоконане. Але це, як на мене, не пояснює різницю в значенні (чи її відсутність, на Вашу думку?) між іменниками.
  – Sasha
  Mar 2, 2018 at 19:26
 • «Головне: результат <…> головне: процес» — Ви впевнені? (У випадку, наприклад, «відчуття» і «відчування», мабуть, так — але для «ви́пробування»/«випро́бування» я не впевнений, що різниця настільки очевидна.)
  – Sasha
  Mar 2, 2018 at 19:35
 • Ну, наприклад, результат випробування (процесу) не позначається одним словом «ви́пробування». Хоча результат бачення (процесу) ми можемо позначати одним словом «бачення» («його бачення»), результат відчування/відчуття (процесу) — одним лише словом «відчуття», результат заробітку/заробляння (процесу) — «заробіток» (гроші), результат праці (процесу) — «праця» (книга), результат творіння — «твір»/«творіння». Натомість ми результат випробування позначаємо «результат випробування» — здається слово «випробування» взагалі не має відтінку результату (незалежно від наголосу).
  – Sasha
  Mar 2, 2018 at 19:51
 • «До того ж: ви́пробуваний… випро́буваний…» — у випадку дієприкметників я згоден, як і у випадку дієслів. А от у випадку іменників мені здається, не все так прямолінійно, на жаль.
  – Sasha
  Mar 2, 2018 at 19:54
 • Як «результат випробування» назвати? «Випроб»=«випро́бування» — це ж процес…
  – Sasha
  Mar 2, 2018 at 20:06

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.