7

Словник української мови:

ЗДРАСТУВАТИ, рідко ЗДРАВСТВУВАТИ, ую, уєш, недок.

 1. Бути здоровим; благополучно існувати...
 2. наказ. сп. здрастуй (здрастуйте). Вітання при зустрічі...
 3. наказ. сп. здрастуй (здрастуйте), у знач. виг., фам. Уживається при вираженні здивування, заперечення і т. ін.

Очевидна подібність укр. здравствувати з рос. здравствовать. Українські філологи зацьковують вживання цього слова і переконують, що воно російське. Можна його й уникати або замінювати синонімами, але на чиєму боці правда?

4
 • Я чув лише «драстуйте», без «з».
  – Yellow Sky
  Feb 28, 2018 at 3:36
 • @MarinaJurchenko, Ви питаєте про те, як правильніше — «здрастуйте» або «здравствуйте», — чи Ви питаєте про правильність цього слова, незалежно від наявності оцих -в-, загалом?
  – Sasha
  Dec 18, 2018 at 9:22
 • Правильно «дратуті» ☺.
  – beroal
  Jun 29, 2021 at 14:13
 • «Здоров» до коров, а до людей — «Здрастуйте».
  – Yola
  Jan 7, 2023 at 14:03

3 Answers 3

2

UPD. З коментаря пана @Sasha: в словнику Кримського з Єфремовим це слово є в прикладах.

З одного боку, звісно, ані у словнику Грінченка, ані у словнику Кримського з Єфремовим і ко такого слова немає.

З іншого боку, у корпусі української мови пише, що таке слово вживають:

Панас Мирний у романі "Повія":

— Здрастуйте! Гуляєте? — і перед нею, наче з-під землі, виріс Проценко. Вона мовчала.

Марко Кропивницький у "Дай серцю волю, заведе у неволю":

[Семен:] Що ж бабуся твоя, чи здрастують ще?

[Одарка (жартуючи):] Підскакують; з печі до долу, а з долу на піч.

О. Довженко у фільмі "Земля":

— Здрастуйте, діду, — почулись дзвінкі дитячі голоси з-за куща калини біля сусідньої могилки.

Всеволод Нестайко у "Казкових пригодах Грайлика":

— Здрастуйте, бабусю! — кинувся до неї Грайлик.

— Здрастуй, милий! Вітаю тебе у моєму царстві,— лагідно усміхнулася вона до нього.

Отже, це слово вживають у літературних творах з ХІХ по ХХІ століття, всю історію нової української мови, немає причин вважати його росіянізмом, хоч би яке схоже на російський аналоґ воно не було.

3
 • 2
  В живій мові, на півдні Чернігівської області ще й до "Драстуйте" редукується. Вживається дуже часто. Навскид - не менш 70% привітань Nov 7, 2018 at 0:03
 • 1
  Який логічний зміст слова "Здрастуйте"? Вживання даного слова в часи сильного впливу Російської імперії на Україну для мене не показник. Необхідно копати глибше, шукати докази використання слова за часів козацтва. Dec 18, 2018 at 8:58
 • @SergeySerjio необхідно кому?
  – P. Vowk
  Mar 6, 2020 at 13:13
2

Правда на сторонї філолоґів.

ЕСУМ

 • очевидно, запозичення з російської мови;

 • р. здра́вствуй, як і болг. здра́сти «привіт», походить від стсл. съдравьствоуи, що пояснюється як скорочення форми 1-ї ос. одн. съдравьствоуѭ «поздоровляю» (Соболевский ЖМНП 1897, листопад, 63) або як форма наказового способу від съдравьствовати «бути здоровим» (Dickenmann RS 21, 133);

Очевидність, звісно, залишена лише для мовознавцїв, але спробуймо розібрати:

 • Тут прямо сказано про запозику з Московської. Я не мовознавець, пак не маю прямих тверджень, але трохи трохи умовно обрїзю і сказю, же запозика з Церковно-Словянською, бо:

  1. Частоуживані відти слова зберегли свою форму.

  2. Московська теж має наступну властивість.

 • Видно відсутність повноголосся, тобто коли з *or маємо oro за тим ж корньом: Московське здрав-ие проти здоров-и̑а. Тому якби перенести на Український лад, то було би на зразок здоровувати, а отже здоровуйте.

Навмисно поки не писав здоровствувати, бо цього наростка -ств- трїба дослїдити. Хоч воно може мати спільність з наростком -ство, як в мастерство, але однаково постає питаннє доцїльність уживу в дїйословах.

Також зазначу, же є такі вирази:

 • Бути здоров(им), має ту ж змислову суть, як вже зазначено в ЕСУМ-і, шчо і здоровствувати. І є достатньо уживаним, причому не лише при чханнї, а також при вітаннях і просчаннях, часто без дїйослова бути і з укороченим прикметником здоров. Існують чимало похідних, наприклад здоровенькі були.

 • Зичити [доброго] здоровʼя, котре уживане в прямому змислї як побажаннє, тому, з мойого досвіду, зазвичай буває як окреме вітаннє чи просчаннє, але не як вітаннє, хоча може десь і так.

 • Те саме з здоро́витися, з котрого буде здоровтеся, шчо значе почувати ся здоровим.
1

відновідь: здрастуйте (здрастувати)

перевіривши за одним із корпусів, я склав таблицю частовживаности: enter image description here

висновок на лице. чи є варіант "здравствуйте" суто російським, залишається гадати. але такі складні поєднання приголосних, як "вств" (здравствуйте), не притаманні українській мові.

Можна його й уникати або замінювати синонімами, але на чиєму боці правда?

правда у тому, що кожний ~10 випадок вживання слів зі списку (у таблиці) – це вживання "здравствуйте".

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.