5

Словник української мови:

ЗДРАСТУВАТИ, рідко ЗДРАВСТВУВАТИ, ую, уєш, недок.

 1. Бути здоровим; благополучно існувати...
 2. наказ. сп. здрастуй (здрастуйте). Вітання при зустрічі...
 3. наказ. сп. здрастуй (здрастуйте), у знач. виг., фам. Уживається при вираженні здивування, заперечення і т. ін.

Очевидна подібність укр. здравствувати з рос. здравствовать. Українські філологи зацьковують вживання цього слова і переконують, що воно російське. Можна його й уникати або замінювати синонімами, але на чиєму боці правда?

 • Я чув лише «драстуйте», без «з». – Yellow Sky Feb 28 '18 at 3:36
 • @MarinaJurchenko, Ви питаєте про те, як правильніше — «здрастуйте» або «здравствуйте», — чи Ви питаєте про правильність цього слова, незалежно від наявності оцих -в-, загалом? – Sasha Dec 18 '18 at 9:22
3

UPD. З коментаря пана @Sasha: в словнику Кримського з Єфремовим це слово є в прикладах.

З одного боку, звісно, ані у словнику Грінченка, ані у словнику Кримського з Єфремовим і ко такого слова немає.

З іншого боку, у корпусі української мови пише, що таке слово вживають:

Панас Мирний у романі "Повія":

— Здрастуйте! Гуляєте? — і перед нею, наче з-під землі, виріс Проценко. Вона мовчала.

Марко Кропивницький у "Дай серцю волю, заведе у неволю":

[Семен:] Що ж бабуся твоя, чи здрастують ще?

[Одарка (жартуючи):] Підскакують; з печі до долу, а з долу на піч.

О. Довженко у фільмі "Земля":

— Здрастуйте, діду, — почулись дзвінкі дитячі голоси з-за куща калини біля сусідньої могилки.

Всеволод Нестайко у "Казкових пригодах Грайлика":

— Здрастуйте, бабусю! — кинувся до неї Грайлик.

— Здрастуй, милий! Вітаю тебе у моєму царстві,— лагідно усміхнулася вона до нього.

Отже, це слово вживають у літературних творах з ХІХ по ХХІ століття, всю історію нової української мови, немає причин вважати його росіянізмом, хоч би яке схоже на російський аналоґ воно не було.

| improve this answer | |
 • 2
  В живій мові, на півдні Чернігівської області ще й до "Драстуйте" редукується. Вживається дуже часто. Навскид - не менш 70% привітань – Serhii Kheilyk Nov 7 '18 at 0:03
 • 1
  Який логічний зміст слова "Здрастуйте"? Вживання даного слова в часи сильного впливу Російської імперії на Україну для мене не показник. Необхідно копати глибше, шукати докази використання слова за часів козацтва. – Sergey Serjio Dec 18 '18 at 8:58
 • @SergeySerjio необхідно кому? – P. Vowk Mar 6 at 13:13

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.