5

Яка різниця між відмінюванням слів "детектив" (як людина) та "детектив" (як літературний жанр)?

1

Словники української мови дають таку інформацію:

У множині відмінність тільки у знахідному відмінку, для людини закінчення: -ів; для жанру: .

В однині:

  1. У родовому відмінку для людини перевага надається відмінюванню з закінченням ; для жанру — .
  2. У давальному відмінку для людини: -ові; для жанру: .
  3. У знахідному відмінку для людини: ; для жанру: нульове закінчення.
  4. У місцевому відмінку для людини: -ові; для жанру: . enter image description here

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.