8

Це запитання також має відповідь (англійською):
How to decline "Trump"?

Дуже часто в документах можна зустріти різні варіації вживання посади чи прізвища того, кому адресується заява. Постає питання, який з варіантів правильний? "Директорові" чи "директору"? "Гнатюкові Р.Г." чи "Гнатюку Р.Г."?

1
  • 1
    привіт. завітайте до чату, бітте, може, проясните нам трохи, звідки ви всі прилетіли на сайт? ми дуже тішимося, в разі чого, що ви залетіли) chat.stackexchange.com/rooms/53202/ukrainian-language
    – P. Vowk
    Commented Feb 28, 2018 at 9:55

1 Answer 1

2

Закінчення давального (а також місцевого) відмінку однини -у/-ю та -ові/-еві/-єві рівноправні. Як правило, коли кілька іменників поспіль стоять в давальному чи місцевому відмінку однини, то перш іменник отримує -ові, а решта :

Директорові Гнатюку Роману Григоровичу

Можна написати й «Директору Гнатюку Р. Г.», та тоді ми нехтуємо милозвучністю, яка є одним із важливих чинників у нашій мові. Теж через милозвучність два слова поспіль із закінченням -ові/-еві/-єві не вживаються.

Коли ж іменник лише один, то можна вживати будь-яке з цих двох закінчень, на ваш вибір.

Всі іменники, які можуть мати закінчення -ові/-еві/-єві, можна вживати і з закінченням -у/-ю, та є певні іменники, які вживаються лише із -у/-ю. Це іменники чоловічого роду на -ів, -їв, -ов, -ея, -єв, -ин, -ін, -їн, хоча в прізвищах на -ин, -ін, -їн допускається й -ові/-еві/-єві (Пушкінові):

Ки́їв — Ки́єву, Колгу́єв — Колгу́єву, Лебеди́н — Лебедину́, Львів — Льво́ву, Ма́монтов — Ма́монтову, о́стрів — о́строву, Пу́шкін — Пу́шкіну, рів — ро́ву, Ха́рків — Ха́ркову.

Правила

Популярно

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge you have read our privacy policy.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.