8

В чому різниця між «бігборд» та «білборд»? Ні в Академічному, ні в орфографічному словникові не знайшла жодного з цих слів. Але в повсякденному житті зустрічала обидва варіанти. То як правильно?

2 Answers 2

7

Англійською воно зветься «billboard» (від «bill» (оголошення, заява) + «board» (дошка)), тож і українською буде відповідно «білборд».

4

Зі «Словника української мови» в 20 томах (під егідою Українського мовно-інформаційного фонду Національної академії наук України):

БІГБО́РД, а, ч. Те саме, що білбо́рд. <…>


БІЛБО́РД, а, ч. Рекламний щит великих розмірів, який встановлюється перев. вздовж вулиць і доріг. <…>

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.