7

Пряму мову пишемо в лапках. А де поставити крапку чи знак оклику в кінці такого речення: перед закритими лапками чи після них? Адже у Вікіпедії такого пояснення немає.

0

2 Answers 2

3

Але чинний — 2015 року (точніше: 2012 року) — правопис пояснює.

Не тільки про пряму мову:

§ 124. Лапки

Примітка 3.

а) Кома, крапка з комою, двокрапка й тире ніколи не ставляться перед закритими лапками, а тільки після них.

б) Знак питання, знак оклику й крапки ставляться або перед закритими лапками, якщо вони відносяться лише до слів, поставлених у лапках, або після лапок, якщо ці розділові знаки стосуються всього речення.

Примітка 4.

Якщо знак питання, знак оклику й крапки стоять перед закритими лапками, то після лапок ті самі знаки не повторюються; неоднакові ж знаки можуть, залежно від змісту, ставитися одночасно й перед закритими лапками, й після них:

Чи знайомі ви з романом Герцена «Хто винен?»

Але: Невже ти не чув, як кликали: «До зброї, товариші!»?

Про пряму мову детальніше в наступному §, там подібне ствердження:

§ 124. Розділові знаки при прямій мові

2. Коли пряма мова йде в рядок, без абзацу, то перед початком її ставимо відкриті лапки, а в кінці — закриті лапки й відповідний до характеру речення розділовий знак:

У цей час я побачила далеко машину і стала показувати в інший бік: «Дивіться, дивіться! Хтось іде!» (Яновський).

2

• Коли пряма мова в лапках, то знак оклику, питальний знак та трикрапка ставляться всередині лапок:

Дивуюсь, радію, у серця питаю: «Скажи, віще серце, чи скоро світ буде?» /П. Куліш/

• Коли пряма мова закінчує речення (стоїть наприкінці речення) і в ній є крапка, то крапку ставимо поза лапками:

• А коли пряма мова на початку чи в середині речення, і наче там крапку треба поставити, а далі йдуть слова автора, то крапку всередині лапок не ставимо, а ставимо після лапок кому та довге тире «—» перед словами автора:

«Хто творить розумну і добру людину — найкращий майстер», — таке було рішення стариків.

Знак питання, знак оклику й крапка ставляться або перед закритими лапками, якщо вони відносяться лише до слів, поставлених у лапках, або після лапок, якщо ці розділові знаки стосуються всього речення. Якщо знак питання, знак оклику й крапки стоять перед закритими лапками, то після лапок ті самі знаки не повторюються; неоднакові ж знаки можуть, залежно від змісту, ставитися одночасно й перед закритими лапками, й після них.

Посилання: один, два, три.

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service and acknowledge that you have read and understand our privacy policy and code of conduct.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.